Scholingen en congressen

Er is een diversiteit aan scholingsprogramma’s, trainingen en workshops voor zorgprofessionals binnen de paramedische en psychosociale oncologie. Vaak zijn deze programma’s bestemd voor een specifieke doelgroep en worden ze aangeboden via de betreffende beroepsorganisaties en onderwijsinstituten. Ook zijn de programma’s meestal zichtbaar in de kwaliteitsregisters.

E-learnings en masterclasses voor verpleegkundigen

Om verpleegkundig(en) (specialisten) te ondersteunen bij het begeleiden van patiënten bij het omgaan met fysieke, psychische en sociale gevolgen van kanker hebben IKNL en de V&VN Oncologie namens het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologie (LOPPSOZ) in samenwerking met Noordhoff een aantal e-learnings en masterclasses (in samenwerking met Vestalia) ontwikkeld.

E-learning, masterclass en verdieping Psychosociale zorg 

Met de  e-learningmasterclass en de verdiepingsmasterclass Psychosociale zorg voor patiënten met kanker krijgen verpleegkundig(en) (specialisten) kennis en vaardigheden om hun psychosociale zorgverlening verder te ontwikkelen. 
De e-learning en masterclasses gaan in op de volgende onderwerpen:

 • vroegtijdig detecteren van de behoefte aan psychosociale zorg, zoals beschreven in de gereviseerde richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg
 • het gesprek voeren met ondersteuning van een signaleringsinstrument
 • basis psychosociale zorg, inclusief advisering
 • verwijzen naar gespecialiseerde passende zorg en ondersteuning, met behulp van diverse
 • instrumenten.

E-learning Bewegen bij kanker 

Voor mensen met kanker is het wenselijk dat ze in een vroeg stadium worden gewezen op het belang van bewegen en de mogelijkheden hierbij. Om verpleegkundig(en) (specialisten) hierbij handvatten te geven is de e-learning Bewegen bij kanker ontwikkeld. De e-learning Bewegen bij kanker gaat in op de volgende onderwerpen:

 • voordelen van bewegen voor patiënten tijdens de verschillende fases van kanker
 • geven van bewegingsadvies
 • opsporen van belemmeringen en barrières bij patiënten om te (gaan) bewegen
 • motiveren en adviseren van patiënten over bewegen bij kanker
 • verwijzen van patiënten naar gespecialiseerde zorg

E-learning Intimiteit en seksualiteit bij kanker 

Mensen met kanker kunnen door kanker en/of de gevolgen van de behandeling intimiteit en seksualiteit anders gaan ervaren. Verpleegkundigen hebben een belangrijke rol in het informeren en begeleiden van de patiënt bij deze veranderingen. Om verpleegkundigen hier handvatten bij te geven, is de e-learning Intimiteit en seksualiteit bij kanker ontwikkeld. De e-learning gaat in op de volgende onderwerpen: 

 • invloed van kanker(behandeling) op intimiteit en seksualiteit
 • ​bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit 
 • adviezen geven bij verandering van intimiteit en seksualiteit
 • verwijzen van patiënten naar gespecialiseerde zorg 

E-learning Kanker en werk  

Hoe zorg je er als verpleegkundige voor dat er aandacht is voor werk vanaf diagnose? Beschik je over voldoende kennis en expertise om met een patiënt hierover in gesprek te gaan? Om verpleegkundigen te helpen het gesprek hierover met de patiënt aan te gaan, is de e-learning Kanker en werk ontwikkeld. De e-learning gaat in op de volgende onderwerpen:  

 • factoren die van invloed zijn op werk 
 • wetten en regelgeving 
 • bespreekbaar maken van werk 
 • verpleegkundige interventies die bijdragen aan behoud van en terugkeer naar werk 
 • adviezen geven over werk gerelateerde verwijsmogelijkheden 

E-learning Voeding bij kanker   

Voeding is belangrijk tijdens en na de behandeling, bij het herstel, de stabilisatie en voor het lichamelijk welzijn bij kanker. Hoe zorg je er als verpleegkundige voor dat je hiervoor voldoende aandacht hebt? Om verpleegkundigen te helpen het gesprek hierover met de patiënt aan te gaan, is de e-learning Voeding bij kanker ontwikkeld. De e-learning gaat in op de volgende onderwerpen:   

 • Belang van gezonde voeding als onderdeel van een gezonde leefstijl bij kanker.
 • Belang van een gezonde leefstijl bij kanker. 
 • Signaleren van (het risico op het ontstaan van) voedingsproblemen. 
 • In gesprek gaan met de patiënt. 
 • ​Verwijzen naar gespecialiseerde aanvullende (professionele) psychosociale zorg. 

E-learning Psychosociale gevolgen van niet kunnen eten 

In het kader van het project ‘Hij moet toch eten?’ heeft IKNL de e-learning Omgaan met de psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten ontwikkeld voor verpleegkundigen. In deze e-learning is aandacht voor: 

 • Informeren over en bewustwording van de psychosociale problemen rondom het onvermogen tot eten.
 • Gesprekstechnieken om het gesprek hierover aan te gaan met de patiënt en naaste. 
 • Tijdig signaleren van de behoefte aan psychosociale ondersteuning bij problemen met eten. 
 • Verwijzen naar ondersteunende zorg via onder andere de Verwijsgids Kanker. 

De e-learning is kosteloos beschikbaar op de website voedingenkankerinfo.nl. Voor verpleegkundigen is 1 accreditatiepunt toegekend in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Voor diëtisten is accreditatie toegekend door ADAP, het kwaliteitsregister voor paramedici.  
De e-learning is met een subsidie van Zorg Instituut Nederland ontwikkeld. De e-learning is tot stand gekomen met de medewerking van:

 • de patiëntenorganisaties Hematon, HOOFD-HALS en Longkanker Nederland
 • kanker.nl 
 • voedingenkankerinfo.nl 
 • Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO) 
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). 

Lees meer over de e-learning Omgaan met de psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten in het nieuwsbericht 

E-learning Psychosociale zorg bij hersentumoren en hersenmetastasen 

Psychosociale zorg is belangrijk bij kankerpatiënten. Bij patiënten met hersentumoren en -metastasen zijn deze zorg en begeleiding extra complex, omdat hersentumoren en hersenmetastasen naast psychosociale ook neurologische gevolgen hebben. Hoe ga je als verpleegkundige om met bijvoorbeeld motorische uitval en gedragsproblemen naast voedings- en intimiteitsproblemen. En hoe kan je ook de naasten hierbij begeleiden? Om verpleegkundigen te helpen het gesprek hierover met de patiënt en de naasten aan te gaan, is de e-learning Psychosociale zorg bij hersentumoren en hersenmetastasen ontwikkeld. De e-learning gaat in op de volgende onderwerpen:

 • Neurologische uitingen
 • Psychosociale gevolgen 
 • Signaleren, bespreken, adviseren en verwijzen 
 • Praktische adviezen voor en door verpleegkundigen 

Meer informatie

De e-learnings en de masterclasses (met uitzondering van de e-learning Omgaan met de psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten) zijn V&V-geaccrediteerd en geregistreerd in het kwaliteitsregister. Voor meer informatie over de e-learning’s, kosten en inschrijving, zie de website van Noordhoff Health. En voor meer informatie over de masterclasses, kosten en inschrijving, zie de website van Vestalia.

Het scholingsaanbod Psychosociale zorg is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van Zorginstituut Nederland en gelden van de Ingeborg Douwes Stichting, beschikbaar gesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO). De e-learning Bewegen bij kanker is tot stand gekomen met geld van KWF Kankerbestrijding.

Congres Kanker en Leven

De Taskforce Cancer Survivorship organiseert ieder jaar het congres Kanker en Leven (voorheen kankeroverleversschapssymposium) voor zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en patiëntenvertegenwoordigers. Op dit congres wordt aandacht besteed aan een goede kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling van kanker. Naast een plenair gedeelte waarin actuele thema’s de revue passeren worden er in de werksessies belangrijke vraagstukken uitgediept.

NVPO-congres

De Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) organiseert al meer dan 25 jaar een jaarlijks congres voor zorgverleners, onderzoekers, beleidsmakers en patientenvertegenwoordigers. Met dit congres houden zij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de psychosociale oncologie. Ieder jaar doen zij dit rondom een specifiek thema.

Meer informatie

Voor meer informatie over scholing en congressen kunt u terecht bij Miranda Velthuis