Online zelfmanagement tools

Er worden veel online zelfmanagement tools (inclusief keuzetools) voor mensen met en na kanker ontwikkeld. Deze innovaties komen zeer beperkt ter beschikking van deze groep mensen. De wens is om de beschikbaarheid van deze tools voor mensen die leven met en na kanker te vergroten en te versnellen. Hiervoor is het project Bevorderen toegankelijkheid, transparantie en kwaliteit van online zelfmanagement tools gestart.

 

Doelstellingen project

  • Het in kaart brengen van paramedische en psychosociale (evidence-based) online zelfmanagement tools (inclusief huidig niveau van beschikbaarheid en toegankelijkheid).
  • Vaststellen van objectiveerbare normen voor toetsing van deze tools. Dit gebeurd in nauwe samenwerking met het landelijke consortium en specifiek met de GGDappstore en het National E-health Living Lab (NELL).  
  • Uitwerken van operationele scenario’s ter bevordering van de vindbaarheid en het uiteindelijke gebruik van deze online zelfmanagement tools.
  • Uitwerken van operationele scenario’s die leiden tot een duurzame oplossing voor de bekostiging van de interventies. In het kader hiervan zijn wij aangesloten bij het Fitknip experiment (zie kader).

Vanuit de Taskforce Cancer Survivorship Care en specifiek de werkgroep Psychosociale en fysieke effecten, die ingevuld wordt door het Landelijke Overleg Paramedische en Psychosociale Zorg (LOPPSOZ), zijn IKNL, Kanker.nl en NFK kartrekkers van het project over het bevorderen toegankelijkheid, transparantie en kwaliteit van online zelfmanagement tools.

Fitknip experiment

Eén van de financieringsscenario’s die momenteel wordt uitgewerkt is de Fitknip, een digitaal zorgtegoed voor het gebruik van online zelfmanagement tools. Er zijn vier kankerspecifieke applicaties opgenomen in de Fitknip. Er zijn ruim 350 mensen die leven met en na kanker geworven voor deelname. Deelnemers krijgen een digitaal zorgtegoed van 100 euro per persoon die zij kunnen inzetten voor het gebruik van ongeveer 40 geselecteerde applicaties. Het gebruik van het digitaal zorgtegoed, gebruikstevredenheid van de applicaties en de impact op het psychisch en sociaal maatschappelijk welzijn worden gemonitord.

Stichting SamenBeter en het LUMC/NELL zijn de projectleiders van het Fitknip-experiment. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). IKNL, kanker.nl en de NFK zijn aangesloten bij dit project

Meer informatie

Voor vragen over online zelfmanagement tools en Fitknip experiment kunt u contact opnemen met Vera Atema.