Zelfmanagementtools

Er worden veel online zelfmanagement tools (inclusief keuzehulpen) voor mensen met en na kanker ontwikkeld. Deze innovaties komen helaas nog maar zeer beperkt ter beschikking van deze groep mensen. De wens is om de beschikbaarheid van deze tools voor mensen die leven met en na kanker te vergroten en te versnellen. Hiervoor is het project Bevorderen toegankelijkheid, transparantie, kwaliteit en bekostiging van online zelfmanagement tools gestart. 

  

Doelstellingen project 

  • Het in kaart brengen van paramedische en psychosociale (evidence-based) online zelfmanagement tools (inclusief huidig niveau van beschikbaarheid en toegankelijkheid). 

  • Vaststellen van normen voor toetsing van deze tools in nauwe samenwerking met een landelijke consortium.    

  • Uitwerken van operationele scenario’s ter bevordering van de vindbaarheid en het uiteindelijke gebruik van deze online zelfmanagement tools. 

  • Uitwerken van operationele scenario’s die leiden tot een duurzame oplossing voor de bekostiging van online zelfmanagement tools.  

Reeds behaalde resultaten 

  • Inzicht in en overzicht van de reeds ontwikkelde paramedische en psychosociale (evidence-based) online zelfmanagement tools. Het veld kan hier ontbrekende tools aanleveren om het overzicht nog completer te maken.  

  • In de nieuwe Onco Appstore staan de belangrijkste tools en apps voor mensen met kanker bij elkaar. Om te zorgen dat de apps goed vindbaar zijn, staan ze nu bij elkaar in deze nieuwe appstore op het landelijk informatieplatform kanker.nl/appstore.  

  • De apps zijn onder andere getoetst op gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en privacy. Deze toetsing is gebaseerd op de GGDappstore testmethode

  • Alle apps binnen de Onco Appstore zijn (wetenschappelijk) onderzocht, gebaseerd op recente richtlijnen of ontwikkeld door betrouwbare organisaties. Verder zijn ze voor iedereen toegankelijk, zonder verwijzing van een behandelaar.  

  • Voor de doorontwikkeling en opname van nieuwe apps is een continu proces ingericht. 

Vanuit de Taskforce Cancer Survivorship Care en specifiek de werkgroep Psychosociale en fysieke effecten, die ingevuld wordt door het Landelijke Overleg Paramedische en Psychosociale Zorg (LOPPSOZ), werken IKNL, kanker.nl, NFK, BVN en KWF nauw samen binnen dit project.  

Fitknip experiment

IKNL is in 2020 betrokken geweest bij het FitKnip experiment. In dit experiment werd een alternatief gebruik- en bekostigingsscenario getoetst. Deel-nemers aan het experiment, waaronder mensen die leven met of na kanker, kregen een digitaal zorgtegoed dat naar keuze besteed kon worden aan een diversiteit van online zelfmanagement tools. Binnen het FitKnip platform waren bijvoorbeeld ook UntireAYA MatchKanker Nazorg Wijzer en Minder angst na kanker aan te schaffen. 

Onderzoekers van het LUMC zijn momenteel bezig met de analyses. Dit project wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn (VWS). Stichting SamenBeter en het LUMC/NELL zijn de projectleiders. 

Meer informatie 

Voor vragen over online zelfmanagement tools  kunt u contact opnemen met Myrle Stouten.