Verwijsgids Kanker

Voor mensen met kanker, naasten en verwijzers is het van groot belang om te weten waar (in de buurt) deskundige en betrouwbare ondersteunende behandelings- en begeleidingsmogelijkheden te vinden zijn. De Verwijsgids Kanker biedt (verwijzende) zorgverleners en mensen die leven met en na kanker een overzicht van aanvullende zorg en begeleiding op ieder moment na de diagnose. 

In de Verwijsgids Kanker vindt u: 

  • Individuele zorgverleners
    (bijvoorbeeld psychologen, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, huid- en oedeemtherapeuten en borstprotheseleveranciers)  

  • Organisaties en netwerken 
    (bijvoorbeeld: psycho-oncologische centra, revalidatie-instellingen, re-integratiebureaus, inloophuizen, patiëntenorganisaties en multidisciplinaire oncologiezorgnetwerken); 

  • Groepsactiviteiten en -programma's 

  • Zelfhulpprogramma’s

  • Online tools 

De verwijsgids is er voor zorgprofessionals  ( www.verwijsgidskanker.nl)  en voor patiënten en naasten op het platform Kanker.nl via (www.kanker.nl/verwijsgids). De verwijsgids is ontwikkeld door IKNL in samenwerking met de beroepsorganisaties en andere partners. 

Opname in de Verwijsgids Kanker 

Wilt u worden opgenomen in de Verwijsgids Kanker? Bekijk de voorwaarden voor u als individuele zorgverlener.  

Bent u lid van een beroeps- of koepelorganisatie, dan worden uw gegevens aangeleverd en geactualiseerd door de organisatie. Is uw beroeps- of koepelorganisatie nog niet aangesloten bij de Verwijsgids Kanker? Neem dan contact op via info@verwijsgidskanker.nl 

Meer informatie 

Voor vragen over de Verwijsgids Kanker kunt u contact opnemen met Frenk Kapiteijn
U kunt visitekaartjes van de Verwijsgids Kanker bestellen voor verspreiding in uw instelling.