Verwijsgids Kanker

Voor mensen met kanker, naasten en verwijzers is het van groot belang om te weten waar (in de buurt) deskundige en betrouwbare ondersteunende behandelings- en begeleidingsmogelijkheden te vinden zijn. De Verwijsgids Kanker biedt mensen die leven met en na kanker én verwijzers een overzicht van aanvullende zorg en begeleiding op ieder moment na de diagnose.

De verwijsgids is ontwikkeld door IKNL in samenwerking met de beroepsorganisaties en andere partners.

In de Verwijsgids Kanker zijn te vinden:

  • individuele zorgverleners, waaronder psychologen, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, huid- en oedeemtherapeuten en borstprotheseleveranciers. 
  • psycho-oncologische centra, revalidatie-instellingen, re-integratiebureaus, inloophuizen, patiëntenorganisaties en multidisciplinaire lokale/regionale oncologienetwerken;
  • groepsactiviteiten en -programma's.
  • (online) zelfhulpprogramma’s en online tools.

In de Verwijsgids Kanker zoekt u op: 

  • probleem/klacht (bijvoorbeeld vermoeidheid, angst of lymfeoedeem),
  • type zorgverlener of organisatie (bijvoorbeeld fysiotherapeut, logopedist),
  • of bekijk alle zorgverleners en organsaties in de buurt op de kaart.

De verwijsgids is voor zorgprofessionas toegankelijk via www.verwijsgidskanker.nl en voor patiënten en naasten op het platform Kanker.nl via Kanker.nl/verwijsgids.

Opname in de Verwijsgids Kanker

De gegevens van individuele zorgverleners worden aangeleverd en geactualiseerd door de beroeps- en koepelorganisaties

Bekijk de voorwaarden wanneer u als individuele zorgverlener ook opgenomen wilt worden in de Verwijsgids Kanker. 

Meer informatie

Voor vragen over de Verwijsgids Kanker kunt u contact opnemen met Frenk Kapiteijn.
U kunt visitekaartjes van de Verwijsgids Kanker bestellen voor verspreiding in uw instelling.