Verwijsgids Kanker

Voor mensen met kanker, naasten en verwijzers is het van groot belang om te weten waar (in de buurt) deskundige en betrouwbare ondersteunende behandelings- en begeleidingsmogelijkheden te vinden zijn.

De Verwijsgids Kanker is ontwikkeld om mensen die leven met en na kanker én verwijzers een overzicht te bieden van aanvullende zorg en begeleiding, op ieder moment na de diagnose. De gids is ontwikkeld door IKNL in samenwerking met de beroepsorganisaties en andere partners. In de Verwijsgids Kanker zijn gegevens opgenomen van:

  • individuele zorgverleners, waaronder psychologen, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, huid- en oedeemtherapeuten en borstprotheseleveranciers. Deze gegevens worden geleverd voor de beroepsorganisaties;
  • psycho-oncologische centra, revalidatie-instellingen, re-integratiebureaus, inloophuizen, patiëntenorganisaties en  multidisciplinaire lokale/regionale oncologienetwerken;
  • groepsactiviteiten en -programma's;
  • (online) zelfhulpprogramma’s en online tools.

In de Verwijsgids Kanker kan op verschillende manieren gezocht worden:

  • op probleem/klacht (bijvoorbeeld vermoeidheid, angst of lymfeoedeem);
  • type zorgverlener of organisatie (bijvoorbeeld fysiotherapeut, logopedist);
  • of op een kaart: bekijk alle zorgverleners en organsaties in de buurt.

De verwijsgids is rechtstreeks toegankelijk via www.verwijsgidskanker.nl en ook via Kanker.nl/verwijsgids.

Opname in de Verwijsgids Kanker

De gegevens van individuele zorgverleners worden aangeleverd en geactualiseerd door relevante beroeps- en koepelorganisaties

Kijk hier voor de voorwaarden wanneer u als individuele zorgverlener ook opgenomen wilt worden in de Verwijsgids Kanker. 

Meer informatie

Voor vragen over de Verwijsgids Kanker kunt u contact opnemen met Trudy Kolman.
U kunt visitekaartjes van de Verwijsgids Kanker bestellen voor verspreiding in uw instelling of om mee te geven aan de patiënt.