Slokdarm- en maagkanker

Jaarlijks wordt bij ongeveer 4000 Nederlanders de diagnose slokdarm- of maagkanker gesteld. Bij bijna 3000 patiënten gaat het over slokdarmkanker of kanker in het overgangsgebied tussen slokdarm en maag. Ongeveer  1000 patiënten worden per jaar gediagnosticeerd met maagkanker. 
 

Slokdarmkanker is onder te verdelen in adenocarcinomen en plaveiselcelcaricnomen. Het aantal diagnoses van adenocarcinomen per jaar is de afgelopen jaren gestegen, het aantal diagnoses van plaveiselcelcarcinoom stijgt minder snel. Het aantal patiënten met de diagnose maagkanker is de afgelopen decennia gedaald. Zowel slokdarm- als maagkanker komt vaker voor bij mannen dan vrouwen. 

Lees meer over de incidentie van slokdarm- en maagkanker.