Slokdarm- en maagkanker

Jaarlijks wordt bij ongeveer 4000 Nederlanders de diagnose slokdarm- of maagkanker gesteld. Bij bijna 3000 patiënten gaat het over slokdarmkanker of kanker in het overgangsgebied tussen slokdarm en maag. Ongeveer 1000 patiënten worden per jaar gediagnosticeerd met maagkanker. 
 

Slokdarmkanker is onder te verdelen in adenocarcinomen en plaveiselcelcaricnomen. Het aantal diagnoses van adenocarcinomen per jaar is de afgelopen jaren gestegen, het aantal diagnoses van plaveiselcelcarcinoom stijgt minder snel. Het aantal patiënten met de diagnose maagkanker is de afgelopen decennia gedaald. Zowel slokdarm- als maagkanker komt vaker voor bij mannen dan vrouwen. 

In het rapport 'slokdarm en maagkanker in Nederland' staat een overzicht van de meest recente cijfers, trends en analyses. 

Informatie voor patiënten over slokdarmkanker en maagkanker vindt u op kanker.nl

Contact

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over de registratie en onderzoek naar schildklierkanker, of over (regionale) werkgroepen? Of heeft u andere vragen met betrekking tot de kwaliteit van zorg voor patiënten? Neemt u dan contact op met:Nieuws

Betere overleving uitgezaaide maag- en slokdarmkanker in hoogvolumecentra

Patiënten met gemetastaseerde maag- en slokdarmkanker hebben een betere overleving na palliatieve, systemische therapie in behandelcentra of chirurgische centra met een hoog behandelvolume vergeleken met therapie in centra met een laag volume. Volgens Nadia Haj Mohammad (UMC Utrecht) en collega’s is dat een unieke bevinding, omdat uitsluitend palliatieve chemotherapie, een jongere leeftijd, metastasen in een enkel orgaan en een lage lactaatdehydrogenase hebben bijgedragen aan deze verbeterde overleving. Aanvullend onderzoek moet uitwijzen welke van deze factoren geassocieerd zijn met de betere resultaten van hoogvolumecentra. 

lees verder

Slokdarm- en maagkanker in Nederland: kerncijfers

In het rapport 'Slokdarm- en maagkanker in Nederland' staan de belangrijkste kerncijfers van slokdarm- en maagkanker op een rij.
 

lees verder

Medewerkers

Pauline Vissers

Een portretfoto van Pauline, een witte vrouw met los donkerbruin haar en een bril. Ze glimlacht de camera in. Ze draagt een witte top.

senior onderzoeker

lees verder

Patrick Veldhuis

adviseur slokdarm- en maagkanker en HPB-tumoren 

lees verder

Marjorie de Kok

expert registratie darmkanker, slokdarm- en maagkanker en HPB-tumoren 

lees verder

Rob Verhoeven

Rob Verhoeven

hoofdonderzoeker upper GI

lees verder