Beleid en samenwerking

Een essentiële voorwaarde voor verbetering van de kwaliteit van zorg voor patiënten met slokdarmkanker of maagkanker is intensieve samenwerking met zorgprofessionals, patiëntenverenigingen en multidisciplinaire groepen.

Op het gebied van slokdarm- en maagkanker werkt IKNL onder meer samen met:

  • Dutch Upper GI Cancer Group (DUCG). De multidisciplinaire Dutch Upper GI Cancer Group (DUCG) heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van zorg voor patiënten met een maag- of slokdarmtumor door klinisch en translationeel wetenschappelijk onderzoek te stimuleren, een platform te bieden voor onderlinge samenwerking en de multidisciplinariteit van patiëntenregistraties te faciliteren.
  • Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS). SPKS biedt een netwerkorganisatie voor kankerpatiënten, hun partners en voor hun naaste omgeving. Zij brengt deze met elkaar in contact en behartigt hun belangen. Daarnaast geeft SPKS voorlichting en bevordert zij wetenschappelijk onderzoek.
  • Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA). In deze audit worden de resultaten van de chirurgische behandeling van slokdarm- en maagkanker in Nederland geregistreerd. Doel van de registratie is het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van zorg en het in gang zetten van verbetertrajecten.
  • het POCOP-project (Prospective Observational Cohort Study of Oesophageal-gastric cancer Patients). Het project biedt een infrastructuur voor het verzamelen van klinische gegevens en patiëntgerapporteerde uitkomsten, gericht op slokdarm- en maagkanker. Het doel van POCOP is het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek om de prognose en levenskwaliteit van patiënten te verbeteren.

Contact

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over de registratie en onderzoek naar schildklierkanker, of over (regionale) werkgroepen? Of heeft u andere vragen met betrekking tot de kwaliteit van zorg voor patiënten? Neemt u dan contact op met: