Rapportages slokdarm- en maagkanker

IKNL publiceert periodiek diverse rapportages, factsheets en andere publicaties op basis van gegevens uit de NKR. Deze hebben een algemeen karakter of zijn specifiek afgestemd op de wensen van zorgprofessionals en ziekenhuizen.

  • Publicatie slokdarm- en maagkanker. IKNL bereidt een publicatie voor met daarin de laatste stand van de zorg voor patiënten met slokdarm- en maagkanker. De publicatie wordt gemaakt in samenwerking met de Dutch Upper GI Cancer Group (DUCG), de Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA), het POCOP-project (Prospective Observational Cohort Study of Oesophageal-gastric cancer Patients) en de Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) De publicatie wordt in 2020 verwacht.
  • Regiorapportages. Op verzoek van en in afstemming met zorgprofessionals maakt IKNL regiorapportages gericht op het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg en het stimuleren van netwerkvorming binnen een regio. De regiorapportages zijn tumorspecifiek worden in samenwerking met enkele medisch specialisten uit de desbetreffende regio voorbereid. Zo sluit de rapportage zoveel mogelijk aan bij de vragen in de regio. De regiorapportages bevatten over het algemeen informatie over aantal diagnoses en behandelingen, variatie in case-mix, behandelbeleid en uitkomsten. Bijvoorbeeld het percentage patiënten dat wordt behandeld met curatieve intentie; variatie in het gebruik van type chemotherapie; en overleving de in regio versus Nederland. De rapportage wordt met zorgverleners besproken tijdens bijeenkomsten van de regionale tumorwerkgroepen om relevante trends te evalueren en verbeteracties vast te stellen. In samenspraak met de ziekenhuizen in de regio wordt bepaald of de data per ziekenhuis worden getoond, al dan niet anoniem.