Rob Verhoeven

Rob Verhoeven

hoofdonderzoeker upper GI

Dr. Rob Verhoeven is hoofdonderzoeker bij de afdeling Research & Development. In zijn onderzoek focust hij op de kwaliteit van zorg voor patiënten met slokdarm- en maagkanker. Naast zijn aanstelling bij IKNL is hij deeltijd aangesteld als senior onderzoeker bij de afdeling Medische oncologie van het Amsterdam UMC.

Na het afronden van de opleiding Biomedische wetenschappen aan de Radboud Universiteit in 2008 kwam hij in dienst bij IKNL. Hier werkt hij aan zijn proefschrift over zeldzame tumoren van de mannelijke genitaliën; hij promoveerde daarop in 2012 aan de Erasmus universiteit. Daarna is de focus van Robs onderzoek verschoven naar gastro-intestinale tumoren.

Met data uit de NKR bieden we inzicht in de kwaliteit van zorg voor patiënten met slokdarm- of maagkanker.

Nevenfuncties 

  • Penningmeester en lid bestuur International Association of Cancer Registries (IACR)
  • Lid bestuur Dutch Upper-GI Cancer Group (DUCG)

Commissies en werkgroepen

  • Voorzitter wetenschappelijke commissie Dutch Upper-GI Cancer Group (DUCG)
  • Lid wetenschappelijke commissie Dutch Upper-GI Cancer Audit (DUCA)
  • Lid werkgroep Gender medicine van European Society of Medical Oncology (ESMO)

Publicaties

Zie ORCID voor een overzicht

Projecten

Quality of care: palliatieve behandeling slokdarm- en maagkanker

AMC en IKNL zijn in 2017 gezamenlijk gestart met het project ‘Quality of care: palliatieve behandeling slokdarm- en maagkanker'. Voor dit project worden in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) extra items geregistreerd van patiënten die zijn gediagnosticeerd in de jaren 2010 - 2014. Het doel is meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg bij patiënten met gemetastaseerde slokdarm- of maagkanker. Resultaten worden verwacht in de tweede helft van 2020.

lees verder

VARIATE: oorzaken en effecten van praktijkvariatie in bieden van curatieve behandeling bij slokdarm- en maagkanker

Jaarlijks worden bijna 4000 personen in Nederland gediagnostiseerd met slokdarm- of maagkanker en overlijden er bijna 3000 patiënten aan deze ziektes. Voor patiënten met een ziektestadium waarbij een curatieve behandeling nog mogelijk is, blijkt de kans om een curatieve behandeling te krijgen echter niet voor iedereen gelijk. Het is echter onduidelijk waarom dat het geval is.

lees verder

ADVOCATE: Inzicht in inzet en uitkomsten systemische therapie bij uitgezaaide slokdarmkanker

Systemische therapie is een van de belangrijkste typen behandeling voor patiënten met uitgezaaide kanker, zo ook bij uitgezaaide slokdarmkanker. De meeste informatie over de uitkomsten van systemische therapie bij uitgezaaide kanker is gebaseerd op resultaten van klinische trials, maar die zijn niet altijd direct te vertalen naar de dagelijkse praktijk. 

lees verder
Nieuws

Met realworlddata sneller inzicht in mogelijke effectiviteit nieuw geneesmiddel bij maagkanker

Rob Verhoeven gaf een posterpresentatie over maagkanker op de ESMO 2023

De effectiviteit van een geneesmiddel wordt vastgesteld op basis van de resultaten van klinisch gerandomiseerd onderzoek. Op de ESMO liet onderzoeker dr. Rob Verhoeven (IKNL) zien dat met behulp van realworlddata al inzichten gegeven kunnen worden voor de gerandomiseerde trial is afgerond.

lees verder

Klachten na operatie bij slokdarm- of maagkanker in eerste drie maanden het meest intensief

Klachten na operatie bij slokdarm- maagkanker

Een belangrijk onderdeel van de behandeling bij niet-uitgezaaide slokdarm- of maagkanker bestaat uit een operatieve verwijdering van de tumor. Een aanzienlijk deel van de patiënten kampt hierna met spijsverteringsgerelateerde klachten. Felice van Erning (IKNL) en collega’s brachten in kaart welke klachten dit precies zijn, wanneer ze zich manifesteren en wat de impact is op kwaliteit van leven. 

lees verder

‘Real world’ uitkomsten slokdarm- en maagkanker helpen arts en patiënt

Proefschrift Marieke Pape

Wat is het effect van behandelstrategieën voor patiënten met slokdarm- en maagkanker in de dagelijks praktijk? Welke patiëntgroepen hebben het meest profijt van behandelingen? En wat weten we over de kwaliteit van leven? Marieke Pape bundelde studies hierover in haar proefschrift ‘Beyond clinical trials: population-based outcomes of patients with esophagogastric cancer’. Ze promoveert op 9 juni aan de Universiteit van Amsterdam.

lees verder

Verdiepende overlevingscijfers slokdarm- en maagkanker: meer duidelijkheid voor arts en patiënt

Verdiepende overlevingscijfers kunnen meer duidelijkheid geven

De overlevingscijfers van slokdarm- en maagkanker zijn de laatste decennia gunstiger geworden. Toch profiteert niet iedere patiënt hiervan. Onderzoekers Steven Kuijper (Amsterdam UMC) en Marieke Pape (IKNL) analyseerden in drie studies de cijfers om daarmee een duidelijker beeld te schetsen voor arts en patiënt. 

lees verder

Ook na centralisatie praktijkvariatie bij behandeling slokdarm- en maagkanker

Het proefschrift van Josianne Luijten belicht praktijkvariatie bij slokdarm- en maagkanker

Ondanks verdere centralisatie voor operatieve zorg is er nog steeds sprake van praktijkvariatie bij de behandeling van slokdarm- en maagkanker in Nederland. Tegelijk zijn er goede voorbeelden van multidisciplinaire overleggen die bijdragen aan een betere behandeling. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Insights in Variation in Oncological Upper GI practice’ van Josianne Luijten. Ze promoveert op 22 december aan het ErasmusMC.

lees verder

Behandeling uitgezaaide slokdarm- en maagkanker: een overzicht

Het rapport slokdarm- en maagkanker geeft een totaaloverzicht van cijfers en trends

Bij de behandeling van uitgezaaide  slokdarm- of maagkanker is traditioneel veel aandacht voor onderzoek uit trials. Rob Verhoeven, senior onderzoeker bij IKNL en verbonden aan het AmsterdamUMC, zette de trends op een rij op basis van real world data uit de Nederlandse Kankerregistratie tijdens het 5e multidisciplinair gastro-intestinaal oncologie congres. 
 

lees verder

Kankersoorten

Slokdarm, maag

Onderzoeksdomein

Kwaliteit van zorg

Contact

E-mail

LinkedIn