Rob Verhoeven

senior onderzoeker upper GI

Dr. Rob Verhoeven is senior onderzoeker bij de afdeling Research & Development. In zijn onderzoek focust hij op de kwaliteit van zorg voor patiënten met slokdarm- en maagkanker. Naast zijn aanstelling bij IKNL is hij deeltijd aangesteld als senior onderzoeker bij de afdeling Medische oncologie van het Amsterdam UMC en heeft hij een gastaanstelling bij de afdeling Heelkunde van het Radboudumc.

Na het afronden van de opleiding Biomedische wetenschappen aan de Radboud Universiteit in 2008 kwam hij in dienst bij IKNL. Hier werkt hij aan zijn proefschrift over zeldzame tumoren van de mannelijke genitaliën; hij promoveerde daarop in 2012 aan de Erasmus universiteit. Daarna is de focus van Robs onderzoek verschoven naar gastro-intestinale tumoren.

Met data uit de NKR bieden we inzicht in de kwaliteit van zorg voor patiënten met slokdarm- of maagkanker.

Nevenfuncties 

  • Penningmeester en lid bestuur International Association of Cancer Registries (IACR)
  • Lid bestuur Dutch Upper-GI Cancer Group (DUCG)

Commissies en werkgroepen

  • Voorzitter wetenschappelijke commissie Dutch Upper-GI Cancer Group (DUCG)
  • Lid wetenschappelijke commissie Dutch Upper-GI Cancer Audit (DUCA)
  • Lid werkgroep Gender medicine van European Society of Medical Oncology (ESMO)

Publicaties

 

Projecten

Quality of care: palliatieve behandeling slokdarm- en maagkanker

AMC en IKNL zijn in 2017 gezamenlijk gestart met het project ‘Quality of care: palliatieve behandeling slokdarm- en maagkanker'. Voor dit project worden in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) extra items geregistreerd van patiënten die zijn gediagnosticeerd in de jaren 2010 - 2014. Het doel is meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg bij patiënten met gemetastaseerde slokdarm- of maagkanker. Resultaten worden verwacht in de tweede helft van 2020.

lees verder

VARIATE: oorzaken en effecten van praktijkvariatie in bieden van curatieve behandeling bij slokdarm- en maagkanker

Jaarlijks worden bijna 4000 personen in Nederland gediagnostiseerd met slokdarm- of maagkanker en overlijden er bijna 3000 patiënten aan deze ziektes. Voor patiënten met een ziektestadium waarbij een curatieve behandeling nog mogelijk is, blijkt de kans om een curatieve behandeling te krijgen echter niet voor iedereen gelijk. Het is echter onduidelijk waarom dat het geval is.

lees verder

Kankersoorten

Slokdarm, maag

Onderzoeksdomein

Kwaliteit van zorg

Contact

E-mail

LinkedIn