ADVOCATE: Inzicht in inzet en uitkomsten systemische therapie bij uitgezaaide slokdarmkanker

Systemische therapie is een van de belangrijkste typen behandeling voor patiënten met uitgezaaide kanker, zo ook bij uitgezaaide slokdarmkanker. De meeste informatie over de uitkomsten van systemische therapie bij uitgezaaide kanker is gebaseerd op resultaten van klinische trials, maar die zijn niet altijd direct te vertalen naar de dagelijkse praktijk. 

Het doel van het ADVOCATE-project (ADVanced understanding of Oesophagogastric CAncer Treatment Effects) is om beter inzicht te krijgen in het gebruik en de uitkomsten van systemische therapie bij uitgezaaide slokdarmkanker in de hedendaagse klinische praktijk in Nederland. Het project wordt geleid door dr. Rob Verhoeven.  In het project wordt samengewerkt met Prof. Dr. Hanneke van Laarhoven (internist-oncoloog, Amsterdam UMC). 

Jaarlijks worden zo’n 4000 personen in Nederland met slokdarm- of maagkanker gediagnosticeerd en overlijden bijna 3000 patiënten aan deze ziektes. Op moment van diagnose heeft bijna 40% van de patiënten al uitgezaaide ziekte en van de patiënten die initieel curatief worden behandeld wordt een aanzienlijk deel later alsnog gediagnosticeerd met uitzaaiingen op afstand.

Studieopzet

Om beter inzicht te krijgen in het gebruik en de uitkomsten van systemische therapie bij uitgezaaide slokdarmkanker, zal in het project het volgende worden onderzocht

  • Wat de karakteristieken, behandeling en ziektevrije overleving van patiënten zijn die in eerste instantie curatief behandel worden
  • De behandeling en overleving van patiënten met metastases bij diagnose en patiënten met metastases na eerdere behandeling met curatieve intentie.
  • De kwaliteit van leven van patiënten voor en na progressie bij behandeling met systemische therapie.

De studie maakt gebruik van data van patiënten die gediagnosticeerd zijn in de periode 2015 tot en met 2017. Daarnaast is in de tweede helft van 2019 de benodigde extra data over follow-up verzameld van deze patiënten door de datamanagers van IKNL. Voor het beantwoorden van de laatste vraagstelling zal gebruik gemaakt worden van data van het Prospective Observational Cohort Study of Oesophageal-gastric cancer Patients Project (POCOP).

Binnen POCOP worden patiënt gerapporteerde uitkomsten verzameld over onder andere de kwaliteit van leven van patiënten met slokdarm- of maagkanker. Zie ook pocop.nl.

Resultaten

Meer informatie

Neem contact op met Rob Verhoeven, senior onderzoeker

Projectleider

Rob Verhoeven (IKNL)

Samenwerkingspartner

Hanneke van Laarhoven (Amsterdam UMC)

Financier

BMS

Looptijd

2019 - 2023

Maak kennis

Rob Verhoeven

Rob Verhoeven

senior onderzoeker upper GI

meer informatie