Rob Verhoeven gaf een posterpresentatie over maagkanker op de ESMO 2023

Met realworlddata sneller inzicht in mogelijke effectiviteit nieuw geneesmiddel bij maagkanker

De effectiviteit van een geneesmiddel wordt vastgesteld op basis van de resultaten van klinisch gerandomiseerd onderzoek. Op de ESMO liet onderzoeker dr. Rob Verhoeven (IKNL) zien dat met behulp van realworlddata al inzichten gegeven kunnen worden voor de gerandomiseerde trial is afgerond.

Trastuzumab-Deruxtecan is een middel dat als tweedelijnstherapie ingezet kan worden bij een HER2-positief adenocarcinoom in de maag. De eenarmige DESTINY-Gastric02 liet een overleving (OS) van 12,5 maand zien in een westerse populatie van patiĆ«nten met maagkanker. Momenteel vindt er een gerandomiseerde trial (DESTINY-Gastric04) plaats waarin de effectiviteit van het middel wordt onderzocht ten opzichte van de huidige tweedelijnsbehandeling: een combinatiebehandeling van Ramucirumab en Paclitaxel. 

Om vooruitlopend aan de uitkomsten van deze gerandomiseerde trial toch al informatie te hebben over het verschil in overleving tussen Trastuzumab-Deruxtecan en Ramucirumab + Paclitaxel keek Verhoeven in de posterpresentatie of er voor de eerder uitgevoerde eenarmige DESTINY-Gastric02 studie een controlegroep met soortgelijke patiĆ«ntkenmerken uit de Nederlandse Kankerregistratie gedestilleerd kon worden. Oncologie up to date sprak hem over de poster tijdens de ESMO (klik op onderstaande afbeelding om naar de video te gaan). 

Medewerkers

Rob Verhoeven

Rob Verhoeven

hoofdonderzoeker upper GI

lees verder