Behandeling longkanker

De behandeling van niet-kleincellig longcarcinoom verschilt per stadium.

Stadium I

De standaardbehandeling bij stadium I is chirurgie. Tussen 2006 en 2017 is echter de stereotactische bestraling sterk in opkomst gekomen. Dit is een techniek waarbij men met een beperkt aantal fracties toch een hoge dosis straling kan bereiken. In eerste instantie heeft dit geleid tot een sterke daling van het aantal patiënten dat niet actief werd behandeld. Later is er ook een verschuiving te zien ten opzichte van de chirurgie: bij semi-operabele patiënten werd toch voor radiotherapie gekozen. Inmiddels wordt bestraling vaker toegepast dan chirurgie. In de praktijk wordt chirurgie vooral toegepast bij jonge, fitte patiënten en lijken de resultaten daardoor beter. De behandelvoorkeur verschilt echter ook tussen klinieken.

Relevante publicatie:

Stadium II

Meer dan de helft van de patiënten met stadium II wordt chirurgisch behandeld. Daarvan wordt minder dan de helft aanvullend behandeld met chemotherapie. Radiotherapie wordt in een kwart van de gevallen toegepast.

Stadium III

Standaard behandeling bij stadium III is de combinatie van chemotherapie en radiotherapie. Tegenwoordig kan nabehandeling met immunotherapie volgen. De richtlijn beveelt aan dat chemotherapie en radiotherapie gelijktijdig gegeven worden, maar bij hoge leeftijd of ernstige comorbiditeit kan een sequentieel schema de voorkeur krijgen. Chirurgie kan worden toegepast na een goede reactie op voorbehandeling of wanneer pas na de operatie wordt geconstateerd dat het stadium III betreft. 

Relevantie publicaties:

Stadium IV

Ongeveer de helft van de patientenpatiënten met stadium IV wordt systemisch behandeld. De aard van de systemische behandeling is de afgelopen jaren sterk gewijzigd. In eerste instantie betrof dit alleen chemotherapie, vanaf 2010 kwam daar doelgerichte behandeling bij voor patientenpatiënten met een activerende mutatie en vanaf 2017 wordt immunotherapie toegepast. In de tweede helft van 2018 kwam de behandeling chemotherapie in combinatie immunotherapie in opkomst.

Relevante publicatie:

Behandeling EGFR-mutaties

De standaard behandeling bij niet-kleincellige tumoren stadium IV is chemotherapie en/of immunotherapie. Tumoren met een EGFR-mutatie zijn daarentegen gevoelig voor behandeling met tyrosinekinaseremmers (TKIs). Om deze mutaties te kunnen ontdekken, is aanvullende moleculaire diagnostiek vereist. Toepassing van deze technieken is de afgelopen jaren duidelijk verbeterd in Nederland.