Borstkanker in Nederland

Kerncijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie

Incidentie

In 2023 kregen in Nederland rond de 18.000 mensen de diagnose borstkanker (inclusief ductaal carcinoma in situ (DCIS)). Borstkanker is daarmee de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen. Ongeveer 1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker gedurende haar leven, en 1 op de 27 vrouwen overlijdt aan borstkanker. In 2020 is er een daling te zien in de incidentie van borstkanker als gevolg van de COVID-19 pandemie.


Bevolkingsonderzoek

Bij vrouwen met een leeftijd tussen de 50 en 74 jaar werd in 2023 52% van de borstkanker ontdekt via het bevolkingsonderzoek. Voor DCIS werd 72% ontdekt via het bevolkingsonderzoek. 


Meer cijfers
Meer cijfers over het bevolkingsonderzoek staan in de monitor bevolkingsonderzoek borstkanker (rivm.nl)

Stadium

De meeste vrouwen werden in 2023 gediagnosticeerd met een kleine tumor, stadium I (40%). Slechts 5% van de vrouwen werd in 2023 gediagnosticeerd met uitgezaaide borstkanker, stadium IV. Vrouwen die via het bevolkingsonderzoek gediagnosticeerd werden met borstkanker hadden een gunstigere stadiumverdeling dan de patiënten met een klinisch gediagnosticeerde tumor.


Leeftijd bij diagnose

De meeste vrouwen zijn 50-74 jaar ten tijde van de diagnose. 


Behandeling


Trend (1989-2023) in verschillende typen behandelingen voor invasieve borstkanker bij vrouwen en een tijdlijn van de eerste keer van introductie van enkele van de belangrijkste ontwikkelingen in de behandeling van borstkanker. *2023 betreft het eerste kwartaal.


Systemische therapie

Systemische therapie wordt in toenemende mate voorafgaand aan de operatie gegeven (pre-operatief). Het voordeel van deze behandeling is dat patiënten vaker borstsparend geopereerd kunnen worden omdat de tumor kleiner is geworden. En de borstsparende operatie hoeft minder uitgebreid te zijn, waardoor het cosmetische resultaat van de borstsparende operatie mooier is. Een ander voordeel is dat men goed kan beoordelen of de tumor gevoelig is voor de systemische therapie.


Tumor subtype

De meeste patiënten hebben een hormoongevoelige (HR+) en HER2-negatieve (HER2-) tumor bij diagnose (76% van de vrouwen en 92% van de mannen).Overleving

De overleving wordt sterk bepaald door het stadium bij diagnose. Van de patiënten met een stadium I tumor is 95 procent na 10 jaar nog in leven, terwijl patiënten met een stadium IV tumor (uitgezaaide borstkanker) een 10-jaars-overleving hebben van 8 procent.


Trends in overleving

De 10-jaarsoverleving is de afgelopen jaren zichtbaar toegenomen. De sterkste verbetering is te zien bij patiënten met een stadium II en III borstkanker bij diagnose. De 10-jaars relatieve overleving voor deze patiëntengroepen is sinds 1989 gestegen met respectievelijk 21 en 25 procent.

Ongeveer 10 procent van de patiënten met een stadium IV tumor (uitgezaaide borstkanker) bij diagnose, is 10 jaar na diagnose nog in leven. De 10-jaarsoverleving is sinds 1989 met slechts 6 procent toegenomen voor deze patiëntgroep. Er is echter wel een bescheiden vooruitgang. De mediane overleving is gestegen van 18 maanden (1,5 jaar) in 1989 naar 27 maanden in 2011. Ook daarna (niet zichtbaar in de grafiek) heeft deze stijging zich voortgezet, namelijk naar 36 maanden in 2018.Recidieven

Van alle patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker in 2012 is 91 procent nog vrij van ziekte 5 jaar na diagnose.