Onderzoek bij longkanker

De NKR data vormen een belangrijke bron voor wetenschappelijk onderzoek. In samenwerking met zorgprofessionals worden wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over longkanker op basis van NKR data.SYMPRO-LUNG: Patiënten rapporteren bijwerkingen behandeling longkanker met smartphone

In samenwerking met dertien ziekenhuizen is de SYMPRO-LUNG-trial gestart voor het bijhouden van bijwerkingen en therapietrouw door patiënten met longkanker, met behulp van een app op de smartphone. Het gaat hierbij om de registratie van bijwerkingen gerelateerd aan chirurgische behandeling, chemotherapie, doelgerichte therapie, immuuntherapie en/of radiotherapie. De SYMPRO-studie is gesubsidieerd door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, SKMS en Roche.

lees verder

PRO-Lung: Patiënten rapporteren bijwerkingen behandeling longkanker met smartphone

Het PRO-Lung-project is een implementatieproject waarbij gebruik wordt gemaakt van een simpele applicatie (een app) met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. De applicatie biedt een manier van het monitoren van bijwerkingen bij longkankerpatiënten, die het voor zorgverleners makkelijker maakt om overzicht te krijgen in het verloop van de bijwerkingen. Daarnaast helpt de app patiënt op tijd aan de bel te trekken wanneer bijwerkingen bepaalde drempelwaarden overschrijden. Zo kan de zorgverlener sneller ingrijpen om erger te voorkomen. Dit draagt bij aan verbetering van kwaliteit van leven en overleving.

lees verder