Beleid en samenwerking

Een essentiële voorwaarde voor verbetering van de kwaliteit van zorg is intensieve samenwerking met zorgprofessionals en patiëntenverenigingen.

Onderzoekers van IKNL analyseren samen met zorgprofessionals en onderzoekers in behandelcentra data uit de NKR voor het optimaliseren van de zorg. Daarnaast ondersteunt IKNL een aantal regionale werkgroepen en is voortdurend in gesprek met diverse stakeholders over de mogelijkheden om de kwaliteit van longkankerzorg te verbeteren. IKNL werkt samen met onder meer:

Regionale werkgroepen

Door introductie van nieuwe behandelingen, zoals doelgerichte therapieën en immunotherapie, neemt de behoefte aan intensieve samenwerking tussen de diverse disciplines betrokken bij de zorg rondom patiënten met longkanker steeds verder toe. IKNL faciliteert en stimuleert daarom de uitwisseling van kennis en ervaring tussen zorgprofessionals in regionale multidisciplinaire werkgroepen. Tijdens deze bijeenkomsten worden afspraken gemaakt over de inrichting van longkankerzorg in de regio’s. 

Contact

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over de registratie, onderzoek naar longkanker, of (regionale) werkgroepen? Of heeft u andere vragen met betrekking tot de kwaliteit van zorg voor patiënten? Neemt u dan contact op met: