Rapportages longkanker

IKNL publiceert periodiek diverse rapportages, factsheets en andere publicaties op basis van gegevens uit de NKR. Deze hebben een algemeen karakter of zijn specifiek afgestemd op de wensen van zorgprofessionals en ziekenhuizen. 

Regiorapportages

Op verzoek van en in afstemming met zorgprofessionals ontwikkelt IKNL regiorapportages gericht op het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg en het stimuleren van netwerkvorming binnen een regio. De regiorapportages zijn tumorspecifiek en worden met zorgverleners besproken tijdens bijeenkomsten van de regionale tumorwerkgroepen om relevante trends te evalueren en verbeteracties vast te stellen.

Ziekenhuizen die hebben aangegeven data onderling te willen delen (benchmark) kunnen een zogenaamde regiorapportage opvragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Ronald Damhuis.