Besluitvorming

Om de besluitvorming bij de zorg voor patiënten te ondersteunen, werkt IKNL sinds 2018 samen met zorgprofessionals en patiëntenverenigingen aan de ontwikkeling van een nieuw, toekomstbestendig model voor het multidisciplinair overleg (MDO) bij onder meer longkanker.

Het project MDO 2.0, met als opdrachtgever Taskforce oncologie, heeft als doel het juiste advies op te stellen voor iedere patiënt door de juiste specialisten en kennis in multidisciplinair overleg samen te brengen. Wetenschappelijke verenigingen wordt gevraagd tumorspecifiek criteria op te stellen welke patiëntencategorie in welk echelon MDO (lokaal MDO, regionaal MDO, regionaal/landelijk expertpanel) met welke specialisten besproken dient te worden. Daarnaast wordt gekeken op welke wijze een ‘geëchelonneerd’ MDO adequaat kan worden gefinancierd.