Incidentie longkanker

Jaarlijks krijgen ruim 14.500 mensen in Nederland de diagnose longkanker. Het is daarmee de derde meest voorkomende vorm van kanker. 

Aantallen, trends en predictie

Ruim 14.500 mensen krijgen in Nederland jaarlijks de diagnose longkanker. Het is zowel bij mannen als vrouwen de derde meest voorkomende vorm van kanker. Niet-kleincellig longkanker omvat 69% van de tumoren, kleincellig longkanker 12% van de tumoren. De restgroep bestaat vooral uit tumoren zonder weefseldiagnose. Dit betreft meestal patienten met stadium I die behandeld worden met radiotherapie maar bevat ook patienten met stadium IV die alleen best supportive care krijgen. In het jaar 2020 was er een kleine dip in de incidentie als gevolg van de Covid-pandemie. 

De incidentie van longkanker is gerelateerd aan het rookgedrag 20-30 jaar geleden. Binnen Nederland varieert de incidentie sterk naar regio. In de Nederlandse Kankeratlas is een overzicht te zien van de incidentie naar geslacht en woonplaats.

Eind 2022 verscheen een rapport over ‘Trends & prognoses tot en met 2032’. Daarin wordt voorspeld dat de incidentie bij vrouwen zal toenemen tot 8526 diagnoses per jaar en bij mannen tot 8145.

Relevante publicaties:

Stadiumverdeling

De stadiumverdeling is in de praktijk afhankelijk van het subtype longkanker. De helft (48%) van de patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom werd gediagnosticeerd met stadium IV. Bijna driekwart (71%) van de patiënten met een kleincellig longcarcinoom werd gediagnosticeerd met stadium IV.

Jongere leeftijd is een ongunstige factor. Patiënten in de leeftijdsgroep 18-64 jaar werden vaker gediagnosticeerd met stadium IV (56%) dan patiënten van 65 jaar en ouder (48%).

Karakteristieken Stadium IV

- Lokalisatie metastasen

Bij stadium IV is er sprake van metastasen op afstand. Bij het niet-kleincellig longcarcinoom is de meest voorkomende lokalisatie bot (41%), gevolgd door long (29%) en pleura (84%). Bij het kleincellig longcarcinoom is de lever (45%) de meest voorkomende lokalisatie.

Relevante publicaties:

Combinaties van metastase lokalisaties zijn mogelijk. Het aandeel patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom met een metastase in 1 orgaan was 46%, met metastasen in 2 organen 27%, met metastasen in 3 organen 15% en metastasen in 4 organen 13%. Bij kleincellig longcarcinoom is er vaker uitbreiding naar meerdere organen. Er wordt geen informatie vastgelegd over het aantal metastasen binnen één orgaan.

- Mutaties

Bij stadium IV niet-kleincellig carcinoom type adenocarcinoom werd er in 90.4% van de gevallen getest op moleculaire alteraties. De meest voorkomende mutaties waren KRAS (37.9%), EGFR (10.5%) en BRAF (4.1%). In 31.9% van de gevallen werd geen mutatie gevonden.

Relevante publicaties:

Definities

  • Algemene uitleg NKR cijfers
  • Stadium gebaseerd op TNM editie 8. Bij de stadiumverdeling wordt stadium onbekend buiten beschouwing gelaten.
  • Klinische diagnoses zonder PA-bevestiging werden meegeteld als Longkanker, overig of NSCLC
  • ECOG performance status betreft de toestand voor start van de behandeling en was in een deel van de gevallen onbekend
 

Meer informatie

Lees ook cijfers rondom de overleving en behandeling van longkanker of de algemene uitleg over NKR-cijfers.