Incidentie longkanker

Jaarlijks krijgen ruim 14.000 mensen in Nederland de diagnose longkanker. Het is zowel bij mannen als vrouwen de vierde meest voorkomende vorm van kanker.

*De cijfers van 2019 en 2020 betreffen voorlopige gegevens.

Niet-kleincellige longkanker is de meest voorkomende vorm van longkanker (85%) en treft iets meer mannen dan vrouwen. Kleincellig longkanker komt even vaak voor bij mannen en vrouwen.

Lees ook over behandeling en overleving van longkanker.