Incidentie longkanker

Jaarlijks krijgen ruim 14.000 mensen in Nederland de diagnose longkanker. Het is daarmee de derde meest voorkomende vorm van kanker. 

Aantallen en trends

Ruim 14.000 mensen in Nederland per jaar krijgen de diagnose longkanker. Het is zowel bij mannen als vrouwen de derde meest voorkomende vorm van kanker. Niet-kleincellige longkanker is de meest voorkomende vorm van longkanker (85%) en treft iets meer mannen dan vrouwen. Kleincellige longkanker komt even vaak voor bij mannen als bij vrouwen.

Relevante publicaties:

Stadiumverdeling

De stadiumverdeling is in de praktijk afhankelijk van het subtype longkanker. De helft (48%) van de patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom werd gediagnosticeerd met stadium IV. Bijna driekwart (69%) van de patiënten met een kleincellig longcarcinoom werd gediagnosticeerd met stadium IV.

Jongere leeftijd is een ongunstige factor. Patiënten in de leeftijdsgroep 18-64 jaar werden vaker gediagnosticeerd met stadium IV (54%) dan patiënten van 65 jaar en ouder (49%).

Karakteristieken Stadium IV

- Verdeling naar geslacht en leeftijd

De meerderheid van de patiënten met Stadium IV zijn mannen. Stadium IV niet-kleincellig longcarcinoom kwam vaker voor bij mannen (56%) dan bij vrouwen (44%). Kleincellig longcarcinoom kwam even vaak voor bij mannen en vrouwen.

De meeste patiënten (69%) met stadium IV niet-kleincellig en kleincellig longcarcinoom waren ouder dan 65 jaar.

- ECOG performance status

De ECOG performance status, ook wel bekend als de WHO performance status, is een bepalende factor voor de behandeling en prognose bij patiënten met longkanker. Hoe hoger de waarde, des te slechter het fysieke functioneren van de patiënt.

In 26% van de patiënten was geen informatie beschikbaar over de ECOG performance status. De verdeling voor niet-kleincellig en kleincellig longcarcinoom was nagenoeg gelijk. Jongere patiënten werden vaker gediagnosticeerd met ECOG performance status 0 en oudere patiënten vaker met ECOG performance status 2 of hoger.

- Lokalisatie metastasen

Bij stadium IV is er sprake van metastasen op afstand. Bij het niet-kleincellig longcarcinoom is de meest voorkomende lokalisatie bot (40%), gevolgd door long (27%) en pleura (24%). Bij het kleincellig longcarcinoom is de lever (47%) de meest voorkomende lokalisatie.

Relevante publicaties:

Combinaties van metastase lokalisaties zijn mogelijk. Het aandeel patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom met een metastase in 1 orgaan was 47%, met metastasen in 2 organen 28%, met metastasen in 3 organen 14% en metastasen in 4 organen 11%. Bij kleincellig longcarcinoom is er vaker uitbreiding naar meerdere organen. Er wordt geen informatie vastgelegd over het aantal metastasen binnen 1 orgaan.

- Mutaties

Bij stadium IV niet-squameus niet-kleincellig longcarcinoom is er in de helft van de gevallen sprake van een moleculaire alteratie. De meest voorkomende mutaties waren KRAS (32%), EGFR (7%) en BRAF (3%). Bij 50% van de patiënten werd geen mutatie gevonden, maar dat kon ook betekenen dat er niet of onvolledig getest was.

Relevante publicaties:

Definities

  • Algemene uitleg NKR cijfers
  • Stadium gebaseerd op cTNM, TNM editie 8. Bij de stadiumverdeling wordt stadium onbekend buiten beschouwing gelaten.
  • Klinische diagnoses zonder PA-bevestiging werden meegeteld als NSCLC
  • Longkanker overig omvat carcinoid van de long, pleuropulmonaal blastoom en overige/ongespecificeerde longtumoren
  • ECOG performance status betreft de toestand voor start van de behandeling en was in een deel van de gevallen onbekend
 

Meer informatie

Lees ook cijfers rondom de overleving en behandeling van longkanker of de algemene uitleg over NKR-cijfers.