Vrouw senior op dagbehandeling

Immunotherapie verdubbelt overleving voor bepaalde patiënten met uitgezaaide longkanker

Er is een verdubbeling in overleving te zien voor mensen met uitgezaaide vormen van niet-kleincellige longkanker, die behandeld konden worden met immunotherapie. Dit blijkt uit een studie die longarts in opleiding Anneloes Noordhof en longarts dr. Wouter van Geffen van Medisch Centrum Leeuwarden samen met collega’s uit andere delen van het land deden met behulp van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).  

In de afgelopen tien jaar is de behandeling en prognose van patiënten met uitgezaaide niet-kleincellige longkanker significant verbeterd. Deze vooruitgang komt door de introductie van immunotherapie met immuun checkpoint remmers (ICI) en doelgerichte therapie. Sinds de introductie in 2017 werd monotherapie met de ICI pembrolizumab de eerstelijnsbehandeling van voorkeur voor patiënten met een hoge PD-L1 waarde. PD-L1 is een eiwit dat binnen een longtumor op een cel kan zitten en waarmee de cel zich onherkenbaar kan maken voor het afweersysteem. De behandeling met immunotherapie zorgt ervoor dat de tumorcel weer wordt herkend door het afweersysteem. In de studie zijn de gegevens meegenomen van in totaal 595 mensen, die tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018 gediagnosticeerd werden met uitgezaaide longkanker en die in Nederland werden behandeld met eerstelijns pembrolizumab.

Verschil bij gen-mutatie?

Het primaire doel van het onderzoek was om te kijken of patiënten met een bepaalde gen-mutatie, die ook deze behandeling kregen, een verschil in overleving lieten zien ten opzichte van mensen die deze mutatie niet hebben. Van Geffen: ‘We hebben gekeken of het hebben van een speciale mutatie genaamd KRAS een grote invloed heeft op de prognose. Vroeger werd namelijk gedacht werd dat mensen met deze mutatie slechter op longkankerbehandelingen reageren. Gelukkig is dat niet geval en reageren mensen met de KRAS-mutatie ook heel goed op de behandeling met immunotherapie.’

Ook voor ouderen

Waar voorheen de mediane overleving 8,5 maand was, bedraagt deze nu 17 maanden en de tweejaars-overleving is 44%. Ook bij oudere patiënten worden goede resultaten geboekt met de nieuwe therapie, zo blijkt uit de gegevens van de NKR (zie afbeelding). Van Geffen: 'Een recente studie uit de Verenigde Staten toont slechte resultaten van immunotherapie bij oudere patiënten met longkanker.'
 

'In Nederland zien we echter goede overleving met immunotherapie, ook bij ouderen.'

Positieve uitkomsten

De algehele prognose voor deze mensen met uitgezaaide vormen van niet-kleincellige longkanker is dus fors verbeterd, zo bleek uit de studie. Dit behandelresultaat is vergelijkbaar met die in trials en in onderzoeken uit andere landen. ‘De studie laat heel positieve uitkomsten zien voor patiënten met uitgezaaide vormen van niet-kleincellige longkanker die behandeld konden worden met immunotherapie,’ aldus Van Geffen. ‘Voor deze groep is de mediane overleving met immunotherapie inmiddels opgelopen naar 17.2 maanden, een grote stap voorwaarts. Helaas kan niet iedereen behandeld worden met immunotherapie en soms is er ook chemotherapie nodig in deze fase, of worden er doelgerichte behandelingen gebruikt. De prognose voor die patiënten hebben we nu nog niet onderzocht.’ Dit kan zeker een interessant onderwerp voor vervolgonderzoek zijn.

 

Gerelateerd nieuws

NKR biedt inzage in dagelijkse gebruik nieuwe behandelingen longkanker

De behandeling van longkanker heeft een enorme vlucht genomen met de komst van doelgerichte therapieën voor patiënten met een specifieke mutatie, waaronder introductie van immunotherapie in diverse combinaties en volgordes. De effecten van deze nieuwe behandelingen zijn bewezen in klinische trials. Daarnaast wordt de komende jaren gestart met protonentherapie bij patiënten met longkanker. Het gebruik van bestaande en nieuwe behandelopties in de klinische praktijk zijn te volgen via de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), de databank waarin alle patiënten met kanker in Nederland staan geregistreerd. In dit nieuwsbericht wordt de monitoring van een aantal nieuwe ontwikkelingen belicht.

lees verder