dna mutatie

Patiënten met stadium IV niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met aangetoonde driver-mutatie betere kwaliteit van leven

Patiënten met stadium IV niet-kleincellige longkanker (NSCLC) hebben een betere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven als er tijdens de diagnose een driver-mutatie gevonden wordt. Dit kwam naar voren in een observationele studie van Nicole Billingy (Amsterdam UMC), Corina van den Hurk (IKNL) en collega’s. In de studie werd gebruik gemaakt van patiëntgerapporteerde uitkomsten uit de SYMPRO-Lung-trial.  

NSCLC is de meest voorkomende vorm van longkanker (84%), waarbij de helft van de patiënten al uitzaaiingen heeft bij de diagnose (stadium IV). De behandeling voor deze patiënten is dan ook met name gericht op levensverlenging en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Doelgerichte therapie

Volgens de nieuwe richtlijn van 2020 moeten patiënten met stadium IV NSCLC moleculaire diagnostiek ondergaan, om te testen op bepaalde driver-mutaties. Als een driver-mutatie gevonden wordt kunnen deze patiënten namelijk doelgerichte therapie krijgen. Doelgerichte therapie geeft vaak minder ernstige bijwerkingen dan chemotherapie of immunotherapie en zorgt voor een langere progressievrije overleving vergeleken met chemotherapie. Aan de andere kant zegt Billingy dat doelgerichte therapie wel veel milde bijwerkingen kan geven, die vaak chronisch zijn. Om de juiste behandeling te bieden aan de patiënt pleiten de onderzoekers voor het gebruik van een ‘kwaliteit van leven-profiel’ bij beslismomenten. ‘We moeten kijken naar het individu en niet alleen afgaan op tumorgerelateerde gegevens en de literatuur,’ aldus Billingy.  

Opzet studie

Het doel van deze studie was om de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven op langere termijn en de overleving van stadium-IV-NSCLC-patiënten met en zonder driver-mutatie te vergelijken. In de studie werden 81 patiënten met stadium IV NSCLC geïncludeerd, waarvan 16 een driver-mutatie hadden. De onderzoekers keken op verschillende momenten naar de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van de patiënt: bij de start van de behandeling, na 15 weken en bij follow-up na 6 maanden.

De onderzoekers maakten gebruik van gegevens uit de controlegroep van de SYMPRO-Lung-trial. Het mooie aan deze trial is dat patiënten door middel van een app wekelijks hun bijwerkingen kunnen invullen. ‘Bijwerkingen zijn een belangrijk aspect van de kwaliteit van leven. Dus het rapporteren ervan geeft een goed beeld van hoe het de patiënt vergaat op dat moment,’ aldus van den Hurk. ‘Zo kan er snel aan de bel worden getrokken als de kwaliteit van leven vermindert, door bijvoorbeeld op een andere behandeling over te stappen die minder bijwerkingen geeft.’

Betere kwaliteit van leven

Uit de studie blijkt dat patiënten met stadium IV NSCLC met een driver-mutatie een betere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven hadden vergeleken met patiënten zonder driver-mutatie. Ook hadden deze patiënten na 6 maanden nog steeds een beter fysiek functioneren en minder vaak last van een gebrek aan eetlust.

Het is niet duidelijk of de verbeterde kwaliteit van leven bij patiënten met een driver-mutatie wordt veroorzaakt door doelgerichte therapie, omdat sommige patiënten deze behandeling buiten de periode van de SYMPRO-studie kregen. Wat volgens Billingy ook een rol kan spelen is dat patiënten met een driver-mutatie vaak wordt verteld dat ze een betere prognose hebben omdat ze meer gericht behandeld kunnen worden.

Wat betreft de overleving zeggen de onderzoekers dat er langere follow-up tijd en grotere patiëntenaantallen nodig zijn om hierover een goede uitspraak te doen. ‘Maar daar gaan we zeker naar kijken nu een grotere groep patiënten deelneemt aan de SYMPRO-Lung-trial,’ aldus Billingy. Wat al wel blijkt uit de studie is dat de progressievrije overleving én algehele overleving korter is bij patiënten met een langdurig verminderde kwaliteit van leven. Billingy: ‘Dit geeft aan hoe belangrijk de kwaliteit van leven is bij beslismomenten voor patiënten met stadium IV NSCLC.’

Gerelateerd nieuws

eQuiPe krijgt vervolg: observationele cohortstudie naar gevorderde kanker

IKNL is begin 2017 gestart met het eQuiPe-project, een onderzoek naar de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg zoals patiënten met gevorderde kanker én hun naasten dit ervaren. Het gaat hierbij om een prospectieve, observationele cohortstudie die openstaat voor deelname door zowel patiënten als hun naasten. Primair komen in aanmerking patiënten die gediagnosticeerd zijn met een gevorderd stadium (IV) van long-, dikkedarm-, hoofd-hals-, prostaat- of borstkanker (met metastasen in meerdere orgaansystemen) en pancreas- of slokdarmkanker. Doel is met deze kennis de palliatieve zorg verder te optimaliseren. De eerste resultaten van een kwalitatieve voorstudie worden in dit nieuwsbericht gepresenteerd.

lees verder