Figuren en uitleg per kankersoort

Via onderstaande links staan per kankersoort grafieken en figuren over incidentie, prevalentie, behandeling, overleving en sterfte inclusief uitleg voor u klaar. Alle figuren en informatie van de IKNL-site mogen worden overgenomen met bronvermelding. 

Alle figuren op deze website mogen worden overgenomen met bronvermelding: Nederlandse Kankerregistratie (NKR), beheerd door IKNL. 

De incidentie, prevalentie, sterfte en overleving per diagnose kunt u ook bekijken in onze openbare datatool NKR cijfers. U kunt hier de aantallen diagnoses bekijken per leeftijd, geslacht en provincie. Wilt u refereren naar deze cijfers? Gebruik dan volgende referentie:
Nederlandse Kankerregistratie (NKR), IKNL. Verkregen via iknl.nl/nkr-cijfers, op [datum].

Onderstaande figuren zijn ook in een PowerPointpresentatie beschikbaar. 

Tien meest voorkomende kankersoorten (obv diagnosejaar 2021)

Incidentie van kanker in 2021 versus kankersterfte in 2020

Relatieve 5-jaarsoverleving kanker 1990 vs 2014

Aantal nieuwe kankerdiagnoses in coronajaar 2020 vergeleken met 2019