Rapportages hoofd-halskanker

In maart 2023 publiceerde IKNL het rapport 'Zeldzame kanker: Organisatie van expertise'.  Dit rapport maakte duidelijk dat er nog veel kansen liggen om de zorg voor patiënten met een zeldame (solide) tumor te verbeteren, o.a. door meer duidelijkheid en betere samenwerking van verschillende partijen en initiatieven rondom expertzorg. In dit rapport wordt de organisatie van zorg rondom hoofd-halskanker uitgelicht als modus voor zorg bij zeldzame kankers.

Kanker in beeld: zeldzame kanker

Het rapport 'Zeldzame kanker: Organisatie van expertise' vormt een vervolg op het rapport het rapport ‘Kankerzorg in beeld: zeldzame kanker’ dat in 2018 gepubliceerd is. In dit rapport brachten IKNL, zorgprofessionals en patiëntorganisaties (VSOP en NFK) de knelpunten rond zeldzame vormen van kanker in kaart. In dat rapport stonden tien essentiële aanbevelingen om de vaak slechte prognose van deze groep patiënten te verbeteren.

Lees meer over zeldzame kanker.

Folder hoofd-halskanker in Nederland

De informatiefolder hoofd-halskanker in Nederland geeft inzage in algemene cijfers over hoofd-halskanker en de zorg voor patiënten met deze vorm van kanker ten tijde van publicatie. De cijfers voor deze informatiefolder komen uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De folder is in september 2019 gepubliceerd.