Overleving hoofd-halskanker

Over het algemeen geldt bij hoofd-halskanker dat de kans op overleving toeneemt als de diagnose in een vroeg stadium wordt gesteld. Voor de meeste hoofd-halstumoren stijgt de 5-jaars relatieve overleving over de jaren, al blijft de overleving voor hypofarynxkanker laag. De overleving van larynxkanker blijft ongeveer gelijk in de tijd. Dit geldt ook voor kanker van de lip, al is de overleving in die groep al hoog (>90%). Voor kanker van de speekselklieren is de overleving niet verbeterd. Onderzoek zal duidelijk moeten maken waarom dit zo is.

Mondholtekanker

Orofarynxkanker

Hypofarynx

Strottenhoofdkanker

Lipkanker

Nasofarynxkanker

Neus(bij)holtekanker

Speekselklierkanker

De relatieve overleving is een benadering voor de kankerspecifieke overleving. Hierbij is de waargenomen overleving van patiƫnten gecorrigeerd voor de verwachte sterfte in de algemene Nederlandse bevolking, rekening houdend met geslacht, leeftijd en kalenderjaar.

Meer cijfers

Bekijk cijfers over incidentie, prevalentie, en sterfte en bekijk informatie over behandeling en de impact van COVID-19 op de incidentie van hoofd-halskanker.