Overleving hoofd-halskanker

De kans op overleving neemt toe als de diagnose in een vroeg stadium wordt gesteld. Voor de meeste hoofd-hals tumoren stijgt de 5-jaars relatieve overleving in de tijd, al blijft de overleving voor hypofarynxkanker laag (34% voor 2008-2016). De overleving van larynxkanker blijft ongeveer gelijk in de tijd. 

De relatieve overleving is een benadering voor de kanker-specifieke overleving. Hierbij is de waargenomen overleving van patiƫnten gecorrigeerd voor de verwachte sterfte in de algemene Nederlandse bevolking, rekening houdend met geslacht, leeftijd en kalenderjaar.