Overleving hoofd-halskanker

Over het algemeen geldt bij hoofd-halskanker dat de kans op overleving toeneemt als de diagnose in een vroeg stadium wordt gesteld. Voor de meeste hoofd-halstumoren stijgt de 5-jaars relatieve overleving over de jaren, al blijft de overleving voor hypofarynxkanker laag. De overleving van strottenhoofdkanker (larynxkanker) blijft ongeveer gelijk in de tijd. 

Mondholtekanker

Orofarynxkanker

Hypofarynx

Strottenhoofdkanker

De relatieve overleving is een benadering voor de kankerspecifieke overleving. Hierbij is de waargenomen overleving van patiƫnten gecorrigeerd voor de verwachte sterfte in de algemene Nederlandse bevolking, rekening houdend met geslacht, leeftijd en kalenderjaar.

Informatie over de overleving bij zeldzamere vormen van hoofdhalskanker, zoals speeksel-, lip- en nasofarynxkanker vindt u onder Zeldzamere vormen van hoofd-halskanker.