Bevolkingsonderzoeken 2021: meer uitnodigingen na COVID-19 pandemie

Vergeleken met het eerste coronajaar 2020 kregen in 2021 ruim 1,3 miljoen meer mensen een uitnodiging voor een bevolkingsonderzoek naar darmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitors van het RIVM, die IKNL in opdracht heeft vervaardigd.

In 2020 werden de bevolkingsonderzoeken tijdelijk stilgelegd om de zorg te ontlasten tijdens de eerste golf van de coranapandemie. Om de achterstanden weer in te halen zijn onder andere in 2021 extra uitnodigingen verstuurd. De deelname aan de bevolkingsonderzoeken nam weer toe, al was dit nog wel lager dan voor de coronaperiode. 

Darmkanker

Voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker werden in 2021 2,3 miljoen mensen uitgenodigd. In 2020 ging het nog om 1,8 miljoen mensen. In 2021 deden ruim 1,6 miljoen (ruim 70%) mensen mee. Daarvan kreeg 4,6% een ongunstige uitslag van de ontlastingstest. Bij bijna 20.000 mensen werd uiteindelijk darmkanker of een vergevorderde poliep gevonden. 

Bekijk hier de monitor darmkanker

Borstkanker

In 2021 kregen 1,2 miljoen personen een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Van hen deed 72,5% mee. Het percentage deelnemers dat werd doorverwezen voor verder onderzoek lag op 2,6%. Het aantal uitnodigingen was in 2021 een stuk hoger dan in 2020. Toen werden ruim 750.000 uitnodigingen verstuurd. Toch is het aantal uitnodigingen nog niet op het oude niveau. Dit komt niet alleen door de coronapandemie, maar ook door de beperkte arbeidscapaciteit.

Bekijk hier de monitor borstkanker

Baarmoederhalskanker

Om de in 2020 opgelopen achterstand in te halen, werden in 2021 zo’n 200.000 meer uitnodigingen verstuurd voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. In totaal ging het in 2021 om ruim 1 miljoen uitnodigingen. Daarmee is de achterstand volledig ingehaald. Verder lag het percentage deelnemers dat een uitstrijkje liet maken bij de huisarts in 2021 op 42,7%. Voor de zelfafnameset was dit 12,1%, in 2020 was dit nog 8,1%. Bij ruim 6.200 personen werd uiteindelijk baarmoederhalskanker of een voorstadium daarvan gevonden.

Bekijk hier de monitor baarmoederhalskanker

Gerelateerd nieuws

Internationaal onderzoek: diagnose borstkanker in Nederland relatief vroeg gesteld

In Nederland wordt borstkanker relatief vroeg ontdekt

Borstkanker in Nederland wordt vaker in een vroeg stadium gediagnosticeerd ten opzichte van andere landen. Dat blijkt uit een studie van de International Agency of Cancer Research, gepubliceerd in JAMA Oncology.

lees verder

Minder darmkanker door bevolkingsonderzoek

Bevolkingsonderzoek darmkanker effectief

De darmkankerscreening in Nederland leidt tot een dalende incidentie. Tumoren die binnen de screening worden gediagnosticeerd bevinden zich vaker in een vroeg stadium dan tumoren die buiten de screening worden gevonden. Dat blijkt uit een studie naar de effectiviteit van het bevolkingsonderzoek darmkanker dat gepubliceerd is in The Lancet Gastroenterology & Hepatology. De onderzoekers verwachten dat het bevolkingsonderzoek op lange termijn bijdraagt aan een daling van de darmkanker gerelateerde sterfte.

lees verder