Partners

Samen met onze vele partners en stakeholders weten wij met data uit de Nederlandse Kankerregistratie een groot verschil te maken in de oncologische en palliatieve zorg. Regionaal, nationaal en internationaal. We werken onder andere samen met onderstaande partijen. 

Taskforce Oncologie

IKNL werkt samen in de Taskforce Oncologie welke wordt gevormd door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Platform Oncologie - SONCOS van de Federatie Medisch Specialisten (FMS), het Citrienprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken' en IKNL.

Daarnaast werken we intensief samen met KWF en NFK, onder andere aan het informatieplatform voor mensen met kanker en hun naasten: kanker.nl.

Ziekenhuizen

Alle ziekenhuizen in Nederland bieden, afhankelijk van de diagnose, oncologische zorg aan. IKNL werkt samen met alle perifere, topklinische en academische ziekenhuizen en met overkoepelende organisaties die deze ziekenhuizen vertegenwoordigen: de NVZ, Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en de NFU.

Patiëntenverenigingen

IKNL werkt samen met patiëntenverenigingen die zich inzetten om de zorg voor patiënten met kanker te verbeteren. Daarbij is de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) als koepel van kankerpatiëntenorganisaties een belangrijke partner voor ons. 

Beroepsverenigingen & samenwerkingen

Registraties en netwerken

Bevolkingsonderzoeken

IKNL verzorgt in opdracht van het RIVM de monitoring en evaluatie van de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Zie ook RIVM-website: www.bevolkingsonderzoek.nl.

Onderzoeksinstituten

Overheid & overheidsdiensten