Monitor bevolkingsonderzoek borstkanker

IKNL monitort het bevolkingsonderzoek borstkanker. De resultaten op landelijk niveau laten een stabiel bevolkingsonderzoek borstkanker zien. Dit landelijke bevolkingsonderzoek naar borstkanker is in 1990, voor vrouwen in de leeftijd van 50 tot 70 jaar, in Nederland ingevoerd. In 1998 is de leeftijdgrens verruimd naar 74 jaar. Ongeveer de helft van alle invasieve borstkankersoorten wordt ontdekt via de screening. Voor ductaal carcinoma in situ (DCIS) is dit ruim 70 procent.

De monitor laat opnieuw een lichte afname zien in het deelnamepercentage van 76,6% naar 75,7% in 2019. Deze daling is minder sterk dan in voorgaande jaren. Het verwijscijfer is iets toegenomen naar 23,9 per 1000 onderzoeken. Het percentage uitgenodigde vrouwen is afgenomen in combinatie met een stijging in het gemiddelde screeningsinterval.

Detectiecijfer

Het aandeel fout-positieve uitslagen is licht gedaald naar 15,7 per 1000 onderzoeken, het detectiecijfer is 6,7 per 1.000 onderzoeken. De gegevens over intervalkankers, gediagnosticeerd in de eerste twee jaar na een screeningsonderzoek zijn beschikbaar tot en met 2016. Het aandeel intervalkankers is stabiel (2,2 per 1.000 onderzoeken).

Jaarlijkse monitor

IKNL monitort in opdracht van het RIVM de prestaties van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Jaarlijks leveren we een rapportage op met daarin de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek in vergelijking met voorgaande jaren. In deze monitor zijn onder meer prestaties over deelname, het aantal verwijzingen en het aantal gevonden afwijkingen opgenomen. 

De resultaten zijn gebaseerd op een gedefinieerde set indicatoren uit het Datawarehouse borstkanker van IKNL. Landelijke cijfers over screening zijn beschikbaar in de Nederlandse Kankerregistratie sinds 2011. De monitor bevolkingsonderzoek borstkanker wordt vanaf het monitorjaar 2015 uitgevoerd door IKNL.

Beschikbare monitoren: