Monitor bevolkingsonderzoek borstkanker

IKNL monitort het bevolkingsonderzoek borstkanker. De resultaten op landelijk niveau laten een stabiel bevolkingsonderzoek borstkanker zien. Dit landelijke bevolkingsonderzoek naar borstkanker is in 1990, voor vrouwen in de leeftijd van 50 tot 70 jaar, in Nederland ingevoerd. In 1998 is de leeftijdgrens verruimd naar 74 jaar. Ongeveer de helft van alle invasieve borstkankersoorten wordt ontdekt via de screening. Voor ductaal carcinoma in situ (DCIS) is dit ruim 70 procent.

De meest recente monitor rapporteert over de jaren 2020 en 2021. In 2021 was het percentage uitgenodigde vrouwen 87,6%. Van de uitgenodigde vrouwen nam 72,5% deel aan het bevolkingsonderzoek. Door de COVID-19 pandemie lag het percentage uitgenodigde vrouwen in 2020 lager (55,1%). De deelnamegraad was in dat jaar 71,2%. Door het tijdelijk oprekken van het uitnodigingsinterval vanaf 2020 werd in 2021 het overgrote deel van de deelnemers na 30-35 maanden voor de volgende ronde uitgenodigd (82,6%). Het percentage deelnemers met een heruitnodiging binnen 24 ± 2 maanden daalde tot slechts 1,3%. 

Jaarlijkse monitor

IKNL monitort in opdracht van het RIVM de prestaties van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Jaarlijks leveren we een rapportage op met daarin de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek in vergelijking met voorgaande jaren. In deze monitor zijn onder meer prestaties over deelname, het aantal verwijzingen en het aantal gevonden afwijkingen opgenomen. 

De resultaten zijn gebaseerd op een gedefinieerde set indicatoren uit het Datawarehouse borstkanker van IKNL. Landelijke cijfers over screening zijn beschikbaar in de Nederlandse Kankerregistratie sinds 2011. De monitor bevolkingsonderzoek borstkanker wordt vanaf 2015 uitgevoerd door IKNL.

Beschikbare monitoren: