Monitor bevolkingsonderzoek borstkanker

IKNL monitort het bevolkingsonderzoek borstkanker. De resultaten op landelijk niveau laten een stabiel bevolkingsonderzoek borstkanker zien. Dit landelijke bevolkingsonderzoek naar borstkanker is in 1990, voor vrouwen in de leeftijd van 50 tot 70 jaar, in Nederland ingevoerd. In 1998 is de leeftijdgrens verruimd naar 74 jaar. Ongeveer de helft van alle invasieve borstkankersoorten wordt ontdekt via de screening. Voor ductaal carcinoma in situ (DCIS) is dit ruim 70 procent.

In de meest recente monitor, die gaat over het jaar 2020, is een daling te zien van het aantal uitnodigingen dat is verstuurd. Dit komt omdat in 2020 het bevolkingsonderzoek tijdelijk is stopgezet vanwege de covid-19 pandemie, daarnaast was er ook een tekort aan laboranten. Het percentage uitnodigingen daalde van 97,1 procent naar 55,1 procent. Ook de deelnamegraad nam iets af: van 75,7% naar 70,4%. Het verwijscijfer (percentage van de deelnemers dat wordt verwezen naar het ziekenhuis voor vervolgonderzoek) steeg licht tot 2,74%. 

Jaarlijkse monitor

IKNL monitort in opdracht van het RIVM de prestaties van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Jaarlijks leveren we een rapportage op met daarin de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek in vergelijking met voorgaande jaren. In deze monitor zijn onder meer prestaties over deelname, het aantal verwijzingen en het aantal gevonden afwijkingen opgenomen. 

De resultaten zijn gebaseerd op een gedefinieerde set indicatoren uit het Datawarehouse borstkanker van IKNL. Landelijke cijfers over screening zijn beschikbaar in de Nederlandse Kankerregistratie sinds 2011. De monitor bevolkingsonderzoek borstkanker wordt vanaf 2015 uitgevoerd door IKNL.

Beschikbare monitoren: