Rapportages borstkanker

De kerncijfers gepubliceerd op ‘Borstkanker in Nederland’ geven een overzicht van de belangrijkste trends in de borstkankerzorg op basis van de Nederlandse Kankerregistratie. De behandeling en overleving van patiënten is verbeterd en er is meer aandacht voor het voorkomen van overbehandeling. Helaas is er minder vooruitgang in de prognose van mannen met borstkanker en van patiënten met uitgezaaide borstkanker bij diagnose. 

Ieder jaar publiceert IKNL deze kerncijfers op de pagina 'Borstkanker in Nederland'

Eerder verscheen het rapport 'Borstkanker in Nederland' , dat rapport beschrijft de trends vanaf de start van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) in 1989 tot en met 2017. Het biedt reflectie voor de richtlijnwerkgroep en andere werkgroepen van het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) en voor alle medisch specialisten die betrokken zijn bij borstkankerzorg in Nederland. Voor beleidsmakers en bestuurders biedt dit rapport handvatten voor onderbouwing van het oncologische zorgbeleid voor de komende decennia.

Met dit rapport hoopt IKNL bij te dragen aan de continue verbetercyclus in de borstkankerzorg. Doordat medisch specialisten in multidisciplinaire expertgroepen reflecteren op deze trends en eventuele verschillen tussen de diverse regio’s in Nederland, kunnen alle betrokken zorgprofessionals een bijdrage leveren om deze behandelingen steeds verder te verbeteren. Aangezien maximale therapie voor lang niet alle borstkankerpatiënten nodig blijkt, kan gedeelde besluitvorming een steeds grotere rol gaan spelen. Voor mannen met borstkanker en patiënten met een late diagnose zal wetenschappelijk onderzoek mogelijk perspectieven bieden voor verbeterde diagnostiek en behandeling.