Kanker & leven

Bijna alle vrouwen die behandeld zijn voor borstkanker hebben na de behandeling last van gezondheidsproblemen. Het gaat om een grote variëteit aan klachten, zoals vermoeidheid, tintelende handen en voeten (neuropathie) en problemen met geheugen en concentratie.

Om patiënten goed te informeren over gevolgen van de behandeling voor borstkanker is een goed beeld van gezondheidsproblemen die relatie hebben met de behandeling van borstkanker nodig. Deze kennis kan ook worden meegenomen bij de afspraken over de inrichting van de nazorg. Daarom onderzoekt IKNL in samenwerking met NIVEL de klachten en late effecten na behandeling voor borstkanker in de Primary Secondary Cancer Care Registry.

Kennis over gezondheidsproblemen na behandeling zijn belangrijk voor de gedeelde besluitvorming voor de keuze van een behandeling en inrichting van de nazorg, informatie over klachten na de behandeling en om tijdig te verwijzen naar passende zorg.

Signaleren

Meer bekendheid van de risicofactoren voor behandelgerelateerde gezondheidsproblemen kan helpen bij het herkennen van symptomen in relatie tot een eerdere kankerbehandeling. Zowel in het ziekenhuis, als ook voor huisartsen die door patiënten kunnen worden geraadpleegd lang nadat de nacontroles voor kanker zijn gestopt.

Verwijzen

Zorgverleners kunnen aanbieders van passende nazorg in de regio vinden op www.verwijsgidskanker.nl De Verwijsgids Kanker is de landelijk dekkende sociale kaart voor aanvullende zorg en begeleiding bij kanker, op ieder moment na diagnose. In de Verwijsgids Kanker staan onder meer gegevens van individuele zorgverleners, instellingen en patiëntenorganisaties. Patiënten en naasten kunnen Verwijsgids Kanker rechtstreeks raadplegen. De postcodefilter maakt het mogelijk om zorg zo dicht mogelijk bij huis te selecteren.