Besluitvorming

Om de klinische besluitvorming te ondersteunen is beslisondersteuning ontwikkeld in de vorm van beslisbomen in Oncoguide. Deze beslisbomen zijn een vertaling van de richtlijn borstkanker. Om het proces rondom het multidisciplinair overleg (mdo) verder te optimaliseren, is onder toezicht van de NABON een mdo-formulier borstkanker ontwikkeld op basis van de informatiestandaard borstkanker.