Monitor bevolkingsonderzoek darmkanker

IKNL monitorde in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de prestaties van het bevolkingsonderzoek darmkanker. In 2021 hebben ruim 1,6 miljoen vrouwen en mannen meegedaan. Er zijn bijna 2.800 darmtumoren gevonden en ruim 16.800 voorlopers van darmkanker.

Door de COVID-19 uitbraak werd het bevolkingsonderzoek naar darmkanker in 2020 tijdelijk stilgelegd. In de periode darana, dus ook in 2021 zijn er extra uitnodigingen verstuurd. In totaal kregen ruim 2,3 miljoen personen een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Daarvan deden ruim 1,6 miljoen personen mee. De deelnamegraad was hiermee 70,6 procent. Van deze groep had 4,6 procent een ongunstige ontlastingstest en werd doorverwezen voor een darmkijkonderzoek. Bijna 85 procent van de verwijzers onderging het kijkonderzoek. 

Bevolkingsonderzoek spoort darmkanker vroeg op

Met het bevolkingsonderzoek kan darmkanker worden voorkomen of in een vroeg stadium worden ontdekt en behandeld. Vroeg ontdekken geeft een grotere kans op genezing. De deelnamegraad van het bevolkingsonderzoek darmkanker neemt ten opzichte van eerdere jaren iets af, maar is met meer dan 70 procent nog steeds hoog.

Download

Meer informatie

Meer over het bevolkingsonderzoek darmkanker en de monitors van voorgaande jaren zijn de vinden op de website van RIVM.