Monitor bevolkingsonderzoek darmkanker

IKNL monitort in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de prestaties van het bevolkingsonderzoek darmkanker. In 2020 hebben ruim 1,3 miljoen vrouwen en mannen meegedaan. Er zijn ruim 2.300 darmkankers gevonden en bijna 14.000 voorlopers van darmkanker.

Door de COVID-19 uitbraak is het bevolkingsonderzoek naar darmkanker stilgelegd in de periode 16 maart 2020 t/m 10 mei 2020. In deze periode zijn er geen nieuwe uitnodigingen verstuurd en werden personen die reeds een uitnodiging hadden ontvangen gevraagd op een later moment deel te nemen. Hierdoor hebben er in 2020 minder mensen deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Ondanks deze tijdelijke onderbreking en de voortdurende druk op de zorg, is het gelukt om uiteindelijk 85% van de doelgroep uit te nodigen voor deelname.

Bevolkingsonderzoek spoort darmkanker vroeg op

Met het bevolkingsonderzoek kan darmkanker worden voorkomen of in een vroeg stadium worden ontdekt en behandeld. Vroeg ontdekken geeft een grotere kans op genezing. De deelnamegraad van het bevolkingsonderzoek darmkanker is stabiel en hoog (71,6%). 

Download

Meer informatie

Meer over het bevolkingsonderzoek darmkanker en de monitors van voorgaande jaren zijn de vinden op de website van RIVM.