Monitor bevolkingsonderzoek darmkanker

IKNL monitort in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de prestaties van het bevolkingsonderzoek darmkanker. In 2019 hebben ruim 1,5 miljoen vrouwen en mannen meegedaan. Er zijn ruim 3.000 darmkankers gevonden en ruim 18.000 voorlopers van darmkanker.

Bevolkingsonderzoek spoort darmkanker vroeg op

Met het bevolkingsonderzoek kan darmkanker worden voorkomen of in een vroeg stadium worden ontdekt en behandeld. Vroeg ontdekken geeft een grotere kans op genezing. Het aantal deelnemers aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is stabiel en hoog (71,5%). 

Met de test in het bevolkingsonderzoek wordt ongeveer 85% van de darmkankers opgespoord. Dit resultaat is gebaseerd op deelnemers die voor de eerste keer deelnamen aan het bevolkingsonderzoek. De vervolgrondes moeten uitwijzen of de gevoeligheid van de test zo hoog blijft en of het risico op het ontdekken van kanker tussen twee deelnamerondes in laag blijft.

Het aantal lichte, matige en ernstige complicaties daalde in 2019. Er zijn in 2019 geen personen met fatale complicaties gemeld.

Download

Meer informatie

Meer over het bevolkingsonderzoek darmkanker en de monitors van voorgaande jaren zijn de vinden op de website van RIVM.