Monitor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Door COVID-19 zijn er in 2020 een kwart minder mensen uitgenodigd dan gepland. Er deden in totaal 296.487 deelnemers mee aan het bevolkingsonderzoek. In 2020 deed bijna 50% van de uitgenodigde vrouwen mee aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. In de drie voorgaande jaren was dat gemiddeld 57%. In totaal zijn bijna 300.000 personen gescreend. Bij 3.413 deelnemers (1,2%) is een voorstadium van baarmoederhalskanker gevonden. 

Bij 9,5% van de deelnemers werd een hoog risico Humaan Papilloma Virus (hrHPV) gevonden. • Het directe verwijscijfer op basis van het totaal aantal deelnemers in 2020 is 2,9%. Op basis van alle hrHPV-positieve deelnemers bij wie cytologie is uitgevoerd, is dit 31,8%. Dit komt overeen met 8.702 deelnemers die direct naar de gynaecoloog zijn doorverwezen. In totaal werd er bij 3.413 personen (een voorstadium van) baarmoederhalskanker (CIN 2+) gevonden, dat is 1,2% van alle deelnemers.

Bekijk hier de monitor  van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.