Monitor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

In 2021 deden er 555.515 deelnemers mee aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Bij 9,5 procent van hen werd een hoog risico Humaan Papilloma Virus (hrHPV) gevonden. Bij 1,1% van de deelnemers werd (een voorstadium van) baarmoederhalskanker (CIN 2+) gevonden, wat overeenkomt met 6.246 personen.  

In 2020 werd het bevolkingsonderzoek tijdelijk stilgelegd, als gevolg van de COVID-19 pandemie. Om de achterstand hiervan in te halen zijn er in 2021 ongeveer 200.000 uitnodigingen meer verstuurd. Gemiddeld is het weer de verwachte 800.000 uitnodigingen.

De deelnamegraad in 2021 was 54,8%, waarbij 42,7% deelnam via een uitstrijkje en 12,1% via de zelfafnameset (ZAS). Van alle deelnemers nam 22,1% deel door middel van een ZAS. Dit is een toename t.o.v vorig jaar (16,3%).

Het directe verwijscijfer op basis van het totaal aantal deelnemers in 2021 was 2,7%. Op basis van alle hrHPVpositieve deelnemers bij wie cytologie is uitgevoerd was dit 29,2%. Dit komt overeen met 14.973 deelnemers die direct naar de gynaecoloog zijn doorverwezen. 

Bekijk hier de volledige monitor van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.