JAARBEELD 2021

Een greep uit wat IKNL doet om de impact van kanker te reduceren

Toekomstvisie

IKNL heeft met de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) een belangrijke functie bij het reduceren van de impact van kanker. Samen met onze stakeholders verkenden we welke rol data en innovatie spelen bij de toekomst van de kankerzorg. In april 2021 presenteerden we de Toekomstvisie IKNL: gericht, innovatief en samen. Rapporten


Monitor bevolkingsonderzoeken

In opdracht van RIVM monitort IKNL alle drie de bevolkingsonderzoeken naar kanker (borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker). We rapporteren jaarlijks de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek in vergelijking met de voorgaande jaren.

Prostaatkankercijfers uit de NKR

IKNL brengt vele overzichten uit van cijfers per kankersoort. Zo ook voor prostaatkanker; elk jaar krijgen ruim 12.000 mannen in Nederland deze diagnose. Lees meer over de prostaatkankercijfers.

Meer cijfers over kanker

Bekijk meer cijfers over kanker in onze open data-applicatie NKR Cijfers.

VOICE-studie

In de VOICE-studie (Vaccination against cOvid In CancEr), ondersteund door IKNL-trialbureau, wordt het effect van de SARS-CoV-2-vaccinatie bestudeerd bij kankerpatiënten met een solide tumor die een systemische behandeling ondergaan. De studie wordt uitgevoerd in het UMCG, het Erasmus MC en het NKI/AvL. Uit de resultaten blijkt: vaccinatie tegen coronavirus werkt goed tijdens behandeling van solide tumoren.

NKR-symposium

Het symposium van de Nederlandse Kankerregistratie op 30 november had het thema 'Samen naar morgen', met aansluitend een internationaal avondprogramma getiteld 'The Netherlands Cancer Registry in Europe'. De rode draad: hoe kunnen we met data samen de best mogelijke zorg leveren voor iedere patiënt met kanker en hoe kunnen de inzichten uit kankerregistraties in Nederland en daarbuiten daaraan bijdragen? Het hele symposium is terug te kijken.


Gegevensleveringen versnellen

IKNL wil gegevensaanvragen nog sneller en gemakkelijker maken voor onderzoekers. Met dat doel publiceerden we in 2021 de NKR catalogus en een synthetische dataset voor borstkanker. Deze zullen worden uitgebreid voor andere kankersoorten. Zo kunnen onderzoekers sneller de mogelijkheden en variabelen van de NKR ontdekken.

Proefschriften

Oratie Yvette van der Linden

Bijzonder hoogleraar Palliatieve Geneeskunde

Op 1 juni 2020 is prof. dr. Yvette van der Linden benoemd tot bijzonder hoogleraar Palliatieve Geneeskunde aan het LUMC. Op 12 november heeft zij haar oratie ‘Waar blijft de tijd?!’ uitgesproken op het 10e EPZ-symposium. Lees het interview met Yvette. 


Maatschappelijke impact

Klik op de kaartjes om de interviews te lezen.Monitor Oncologische Zorg

Ziekenhuizen kunnen eventuele achterstanden in diagnostiek en behandelingen door de covid-19-pandemie monitoren. Daarvoor ging de Monitor Oncologische Zorg van IKNL en DHD in 2021 online. In de beveiligde omgeving kunnen ziekenhuizen de aantallen kankerdiagnoses en behandelingen in het eigen ziekenhuis vergelijken met regionale en landelijke gemiddelden.

Zo hielpen wij in 2021 de impact van kanker te reduceren:

Lees ook ons volledige jaarverslag 2021. Wilt u in 2022 op de hoogte blijven van wat we doen om de impact van kanker te reduceren? Abonneer u op de nieuwsbrief.