Eerste versie catalogus van de Nederlandse Kankerregistratie beschikbaar

Om onderzoekers te helpen bij gegevensaanvragen uit de Nederlandse Kankerregistratie is nu een NKR catalogus beschikbaar. In deze catalogus kunnen onderzoekers aanklikken welke variabelen zij nodig hebben voor hun onderzoek. Het gaat om een eerste versie van de catalogus waarin vooralsnog alleen de variabelen voor borstkanker te vinden zijn. Naast een beschrijving van de variabele toont de catalogus voor welke diagnosejaren de variabele beschikbaar is. Het doel van de NKR catalogus is om gegevensaanvragen te versnellen.

Gegevensaanvragen

In de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) wordt de incidentie van kanker vastgelegd. De registratie wordt uitgevoerd vanaf diagnose tot en met de afronding van de eerste behandeling. Gegevens uit de NKR bieden veel mogelijkheden voor onderzoek. Artsen, onderzoekers, en beleidsmakers kunnen geanonimiseerde gegevens uit de NKR aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek als hun aanvraag aan bepaalde voorwaarden voldoet. De data aanvraag is vaak een tijdrovend proces. De NKR bevat een grote hoeveelheid data en wat er precies geregistreerd wordt verandert over tijd. Het is voor onderzoekers daarom belangrijk om een goed overzicht te hebben van de variabelen die per tijdsperiode beschikbaar zijn. De NKR catalogus moet dit overzicht bieden. IKNL verzamelt de komende maanden feedback om de catalogus verder te verbeteren.

Voor andere kankersoorten dan borstkanker zijn de variabelen nu nog niet beschikbaar in de NKR Catalogus. Bekijk daarvoor de NKR-itemsets per kankersoort.

Feedback

In november 2021 is er een demo-versie van de NKR catalogus uitgekomen, gebaseerd op de catalogus van de Cancer Registry of Norway (CRN) genaamd ELVIS. Alle feedback op basis van deze versie is verzameld en gebruikt voor de ontwikkeling van een nieuwe, betere versie van de catalogus. Eind december is de demo-catalogus vervangen door de uiteindelijke NKR catalous. Deze zal worden doorontwikkeld voor meerdere kankersoorten. Laat ons uw feedback weten via een mail

Gerelateerd nieuws

Grote verschillen in uitzaaiingspatronen stadium IV inflammatoire borstkanker

Bij patiënten met stadium IV inflammatoire borstkanker worden belangrijke verschillen waargenomen in uitzaaiingspatronen en algehele overleving samenhangend met de verschillende subtypen (HR/HER2-status) van deze ziekte. Dat concluderen Dominique van Uden (Radboudumc) en collega’s in een publicatie in Breast Cancer Research and Treatment. Volgens de onderzoekers heeft dit inzicht belangrijke consequenties voor het adviseren van patiënten over hun prognose en eventuele behandelopties. De studie onderstreept tevens de mogelijkheid tot gerichtere stadiëring afgestemd op het subtype.

lees verder

Overleving na dikkedarm- en borstkanker verbeterd tussen ’03-‘12 in Nederland

De overleving van patiënten met dikkedarm- en borstkanker is tussen 2003 en 2012 in Nederland verbeterd, maar er zijn wel opmerkelijke verschillen te zien tussen oudere en jongere patiënten, met name bij borstkankerpatiënten. Dat concluderen Doris van Abbema (Universiteit Maastricht & Amsterdam) en collega’s. Bij oudere vrouwen met borstkanker is een opvallende toename te zien van endocriene therapieën en daling van het aandeel operaties. De onderzoekers vragen zich af of de richtlijnen bij deze groep patiënten consistent worden gevolgd. De gestegen overleving bij ouderen met dikkedarmkanker is vooral toe te schrijven aan ruimere inzet van adjuvante chemotherapie en verbeterde preoperatieve behandeling en chirurgie.

lees verder