dr ir kay schreuder

Kay Schreuder

teamleider registratie en expert registratie hematologie

Dr. ir. Kay Schreuder is naast teamleider registratie ook expert registratie voor hematologische kankersoorten. In deze rol is hij betrokken bij de totstandkoming en de coördinatie van registratieprojecten binnen de hematologie. Daarnaast waarborgt hij de voortgang en de kwaliteit van dergelijke projecten. De Nederlandse Kankerregistratie en de aanvullende registratieprojecten worden gebruikt om de zorg voor patiënten met kanker te verbeteren en draagt bij aan de missie van IKNL: het reduceren van de impact van kanker.

Na zijn studies Technische geneeskunde en Technische bedrijfskunde begon Kay in 2014 bij IKNL als junior onderzoeker in het expertteam Borstkanker. In 2018 promoveerde hij aan de universiteit Twente met het proefschrift 'Monitoring evolving breast cancer care', waarin hij variatie van radiotherapie, genexpressieprofielen en plastische chirurgie bij patiënten met borstkanker in kaart bracht. Na zijn promotie breidde hij zijn expertisegebied verder uit naar huidkanker. In 2023 maakte hij de overstap naar teamleider registratie.  

De Nederlandse kankerregistratie is van grote waarde om de zorg van patiënten met kanker te evalueren, maar van onschatbare waarde om daar vervolgens weer van te leren 

Nevenfuncties

Publicaties

Proefschrift

Aan het woord

Kankersoorten

HematologieHuidkanker en Borstkanker

Aandachtsgebieden

Projecten, variatie van zorg, kwaliteit van zorg, trends, public health

Contact 

E-mail 

LinkedIn