Kay Schreuder

onderzoeker

Dr. ir. Kay Schreuder is onderzoeker en focust op de aandachtsgebieden huidkanker en borstkanker. Zijn huidige werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van onderzoek en het coördineren van de NABON Breast Cancer Audit (NBCA). Ook zet hij zich in voor het borgen van de kwaliteit van de Nederlandse Kankerregistratie door scholingen en kwaliteitscontroles. Kay is verder betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe kwaliteitsindicatoren, voor zowel nationaal als internationaal gebruik.

Na zijn studies Technische geneeskunde en Technische bedrijfskunde begon Kay in 2014 bij IKNL als junior onderzoeker in het expertteam Borstkanker. In 2018 promoveerde hij aan de universiteit Twente met het proefschrift 'Monitoring evolving breast cancer care', waarin hij variatie van radiotherapie, genexpressieprofielen en plastische chirurgie bij patiënten met borstkanker in kaart bracht. Na zijn promotie heeft Kay Schreuder zijn expertisegebied verder uitgebreid naar huidkanker.  

De Nederlandse kankerregistratie is van grote waarde om de zorg van patiënten met kanker te evalueren, maar van onschatbare waarde om daar vervolgens weer van te leren 

Nevenfuncties

Publicaties

Proefschrift

Aan het woord

Kankersoorten

Huidkanker en borstkanker

Aandachtsgebieden

Variatie van zorg, kwaliteit van zorg, trends, public health

Contact 

E-mail 

LinkedIn