Cijfers huidkanker

Goede registratie is hét fundament onder de kwaliteitsverbetering van de huidkankerzorg in Nederland. Met de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) beschikt Nederland sinds 1989 over een databank met patiëntgegevens (patiënt- en tumorkenmerken), al dan niet aangevuld met gegevens over diagnostiek en behandeling. Lees meer over de incidentieoverleving, prevalentie en sterfte van huidkanker. 

Voor verschillende vormen van huidkanker, waaronder basaalcelcarcinoom (BCC) en plaveiselcelcarcinoom (PCC), worden de betreffende gegevens vanaf medio 2016 anders dan voorheen niet langer door IKNL-datamanagers geregistreerd, maar automatisch ingelezen vanuit de pathologieverslagen in PALGA. Ook voor BCC, waarvoor eerder alleen gegevens in de voormalige IKZ-regio (Eindhoven e.o.) werden geregistreerd, bereiken we nu een landelijke dekking. Deze transitie heeft consequenties voor de beschikbare gegevens van BCC en PCC.   

Zie voor meer informatie over de voor huidkanker vastgelegde gegevens:

Cijfers op maat  

IKNL maakt regelmatig overzichten op basis van de gegevens in de kankerregistratie en publiceert over onderwerpen als incidentie, overleving en prevalentie. Dit wordt gepubliceerd in vakbladen. De meest actuele data vindt u op NKR cijfers (zie hoofdmenu), waar u zelf cijfers kunt samenstellen over incidentie, prevalentie, sterfte en overleving naar geslacht, leeftijd en provincie. Ook is het mogelijk om cijfers op maat aan te vragen.