Beleid en samenwerking

IKNL werkt samen met zorgprofessionals en patiëntenorganisaties aan het verbeteren van de huidkankerzorg in Nederland op basis van betrouwbare gegevens.

Een belangrijke partner bij de realisatie van deze ambitie is de landelijke tumorfocusgroep Melanoom (TFG), een multidisciplinair platform van (op dit moment) dermatologen, epidemiologen, huisartsen, immunologen, internisten, oogartsen, pathologen, physician assistants, (plastisch) chirurgen, radiotherapeuten, verpleegkundig specialisten en vertegenwoordigers van patiëntenvereniging Stichting Melanoom. Naast deze organisatie voor mensen met melanoom en oogmelanoom is er (sinds november 2019) onder de naam Huidkanker Stichting een soortgelijke organisatie opgericht voor mensen met andere, non-melanoom vormen van huidkanker, zoals basaalcel- en plaveiselcelcarcinoom.

Nationaal Actieplan Huidkanker

Het rapport ‘Huidkanker in Nederland - cijfers uit 30 jaar Nederlandse Kankerregistratie’, bevestigde najaar 2019 de al jaren toegenomen en ook de komende jaren nog altijd verder toenemende aantallen huidkankerpatiënten. Deze leggen een grote druk op de houdbaarheid (bemensbaarheid en betaalbaarheid) en daarmee ook op de kwaliteit van de huidkankerzorg van nu én morgen. Het rapport roept dan ook op tot een nationaal ‘plan van aanpak’ tegen huidkanker.

Begin 2020 namen de NVDV (beroepsvereniging van Nederlandse dermatologen) en IKNL het initiatief voor een stuurgroep, om samen met andere betrokken partners te komen tot zo’n nationaal actieplan. De Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland bestaat uit vertegenwoordigers van Stichting Melanoom, HUKA's, NVDV, IKNL, RIVM, universiteiten en verzekeraars. Deze stuurgroep heeft een route naar het nationaal actieplan huidkanker afgesproken. De stuurgroep Huidkankerzorg Nederland lanceerde in april 2021 het Nationaal Actieplan Huidkanker

Meer informatie over de beschreven aanpak is te vinden op de website van het Nationaal Actieplan Huidkanker. Hier wordt uitgebreid aandacht besteed aan de uitvoering van het plan én de tot dusver behaalde resultaten.

Netwerkondersteuning

In regionale netwerken en tumorwerkgroepen presenteert IKNL data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), waarmee medisch specialisten de verschillen in zorg kunnen bespreken. Cijfers over diagnostiek, toegepaste behandelingen, en doorverwijzingen per ziekenhuis in vergelijking met regionale en landelijke cijfers worden zichtbaar gemaakt.

NKR Online

Elk ziekenhuis in Nederland heeft de mogelijkheid om via de digitale besloten webomgeving NKR Online toegang te krijgen tot geaggregeerde data over incidentie en behandelingen. In NKR Online zijn gegevens van het eigen ziekenhuis, van de regio of ziekenhuisgroep, en van Nederland inzichtelijk. Wekelijks worden de gegevens aangevuld met registraties van nieuwe diagnoses en aanvullende informatie, zoals behandelingen, bij reeds geregistreerde diagnoses.

Contact

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over registratie, wetenschappelijk onderzoek of verbetering van de huidkankerzorg, neemt u dan contact op met: