Nationaal actieplan huidkanker

Het rapport ‘Huidkanker in Nederland - cijfers uit 30 jaar Nederlandse Kankerregistratie’, bevestigde nogmaals de al jaren toegenomen en ook de komende jaren nog altijd verder toenemende aantallen huidkankerpatiënten. Deze leggen een grote druk op de houdbaarheid (bemensbaarheid en betaalbaarheid) en daarmee ook op de kwaliteit van de huidkankerzorg van nu én morgen. Het rapport roept dan ook op tot een nationaal ‘plan van aanpak’ tegen huidkanker.

Inmiddels hebben NVDV (beroepsvereniging van Nederlandse dermatologen) en IKNL gezamenlijk een route afgesproken om, samen met diverse andere betrokken partners (zoals bijvoorbeeld het NHG, KWF Kankerbestrijding, het RIVM, Universiteit Maastricht), te komen tot zo’n nationaal actieplan. Kort samengevat ziet deze route er als volgt uit:

Stuurgroep 

Het instellen van een overkoepelende stuurgroep die fungeert als aanjager voor het continu monitoren en verbeteren van de houdbaarheid en kwaliteit van de huidkankerzorg in Nederland. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de belangrijkste ‘probleemeigenaars’ (organisaties van patiënten, waaronder de recentlijk opgerichte Huidkankerstichting, en professionals), aangevuld met adviseurs uit de werelden van onderzoek en wetenschap respectievelijk politiek en beleid (inclusief zorgverzekeraars).

Invitational conferences

Het organiseren van een tweetal invitational conferences (oktober 2020) rondom respectievelijk primaire preventie en technologische zorginnovatie. Dit zijn de tot dusver geprioriteerde thema’s om houdbaarheid en kwaliteit van huidkankerzorg te bevorderen. In een later stadium kunnen daar op soortgelijke wijze (met soortgelijke conferenties als katalysator) andere thema’s aan worden toegevoegd.

Monitor

Als laatste wordt een monitor huidkanker(zorg) ingericht om overzicht te houden over voortgang en resultaten van het nationaal actieplan, door cijfers over bijvoorbeeld uv-straling, (determinanten van) zon- c.q. zonnebankgedrag, huidverbranding, incidentie/prevalentie en overleving huidkanker, kosten en kwaliteit van huidkankerzorg te bundelen.

Vragen

NVDV en IKNL zullen via websites en social media regelmatig berichten over voortgang van bovenstaande activiteiten. Voor eventuele vragen kunt u in de tussentijd contact opnemen met Jos de Groot (senior adviseur IKNL) of Eline Kramer-Noels (beleidsadviseur NVDV).

Gerelateerd

Verhoogd risico op invasieve ziekte na cutaan plaveiselcelcarcinoom in situ

Verhoogd risico op invasieve ziekte na cutaan plaveiselcelcarcinoom in situ

Patiënten die gediagnosticeerd zijn met cutaan plaveiselcelcarcinoom in situ hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van invasief plaveiselcelcarcinoom. Daarom is het volgens Selin Tokez (Erasmus MC) en collega’s noodzakelijk om voorloperlaesies van cutane huidkanker op te nemen in nieuw beleid voor behandeling van huidkanker. Het volgen van deze specifieke patiëntengroep in de eerste vijf jaar na diagnose, kan bijdragen om invasief plaveiselcelcarcinoom in een vroeg stadium bij deze patiënten op te sporen.

lees verder

Ook patiënten met dun melanoom (1 mm) stratificeren in hoog of laag risico 

Ook patiënten met dun melanoom (1 mm) stratificeren in hoog of laag risico 

Hoewel de prognose van patiënten met een dun melanoom (Breslow-dikte 1 mm) uitstekend is op populatieniveau, kunnen sommige patiënten sterven aan de gevolgen van een dun melanoom. Daarom zouden deze patiënten beter gestratificeerd moeten worden in hoog of laag risico, omdat dit diagnostische en therapeutische consequenties heeft in tijden van gepersonaliseerde zorg. Dat stellen Loes Hollestein (Erasmus MC, IKNL) en Tamar Nijsten (Erasmus MC) in een commentaar in de British Journal of Dermatology.

lees verder