Nationaal actieplan huidkanker

Het rapport ‘Huidkanker in Nederland - cijfers uit 30 jaar Nederlandse Kankerregistratie’, bevestigde nogmaals de al jaren toegenomen en ook de komende jaren nog altijd verder toenemende aantallen huidkankerpatiënten. Deze leggen een grote druk op de houdbaarheid (bemensbaarheid en betaalbaarheid) en daarmee ook op de kwaliteit van de huidkankerzorg van nu én morgen. Het rapport roept dan ook op tot een nationaal ‘plan van aanpak’ tegen huidkanker.

Inmiddels hebben NVDV (beroepsvereniging van Nederlandse dermatologen) en IKNL gezamenlijk een route afgesproken om, samen met diverse andere betrokken partners, te komen tot zo’n nationaal actieplan. Kort samengevat ziet deze route er als volgt uit:

Stuurgroep 

Het instellen van een overkoepelende stuurgroep die fungeert als aanjager voor het continu monitoren en verbeteren van de houdbaarheid en kwaliteit van de huidkankerzorg in Nederland. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de belangrijkste ‘probleemeigenaars’ (organisaties van patiënten en professionals), aangevuld met adviseurs uit de werelden van onderzoek en wetenschap respectievelijk politiek en beleid (inclusief zorgverzekeraars).

Invitational conferences

Het organiseren van een tweetal invitational conferences (najaar 2020) rondom respectievelijk primaire preventie en technologische zorginnovatie. Dit zijn geprioriteerde (in het kader van het nationaal actieplan als eerste aan te pakken) thema’s om houdbaarheid en kwaliteit van huidkankerzorg te bevorderen. In een later stadium kunnen daar op soortgelijke wijze (met invitational conferences als katalysator) andere thema’s aan worden toegevoegd.

Monitor

Het inrichten van een ‘monitor huidkanker(zorg)’ om overzicht te houden op voortgang en resultaten van het nationaal actieplan, door cijfers over bijvoorbeeld uv-straling, zongedrag, incidentie/prevalentie huidkanker, gebruik en kosten van huidkankerzorg te bundelen.

Meer informatie over uitwerking/inhoud van het nationaal actieplan volgt te zijner tijd. 

Vragen

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Jos de Groot (senior adviseur IKNL) of Eline Kramer-Noels (beleidsadviseur NVDV).

Gerelateerd

Minder intensieve nacontrole bij melanoom is veilig en kosteneffectief

Minder intensieve nacontrole bij melanoom is veilig en kosteneffectief

Een minder intensieve nacontrole bij patiënten met melanoom (stadium IB-IIC) is een passend, veilig en kosteneffectief alternatief ten opzichte van het conventionele follow-up-schema zoals momenteel wordt geadviseerd in de Nederlandse melanoomrichtlijn. Dat concluderen Eric Deckers (UMC Groningen) en collega’s op basis van de uitkomsten van de melanoom follow-up studie (MELFO). Volgens de onderzoekers heeft een minder intensieve nacontrole, aangepast aan het stadium, geen negatief effect op enerzijds de kwaliteit van leven en anderzijds het tijdstip waarop patiënten een recidief ontwikkelen of komen te overlijden ten gevolge van melanoom.

lees verder

Betere informatievoorziening nodig voor patiënten met keratinocytcarcinoom

Betere informatievoorziening nodig voor patiënten met keratinocytcarcinoom

Patiënten met keratinocytcarcinoom die ontevreden zijn over de informatievoorziening in het ziekenhuis rapporteren een significant lagere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Dat blijkt uit onderzoek van Rick Waalboer-Spuij (dermatoloog, Erasmus MC) en collega’s. Zij adviseren de informatievoorziening te verbeteren, vooral aan jongere patiënten en patiënten met een tumor in het aangezicht, zonder partner of met comorbiditeiten. Daarnaast is extra aanvullende zorg nodig voor vrouwen en jongere patiënten met keratinocytcarcinoom.

lees verder