Ontwikkelingen rondom Nationaal Actieplan Huidkanker

Het rapport ‘Huidkanker in Nederland - cijfers uit 30 jaar Nederlandse Kankerregistratie’, bevestigde nogmaals de al jaren toegenomen en ook de komende jaren nog altijd verder toenemende aantallen huidkankerpatiĆ«nten. Deze leggen een grote druk op de houdbaarheid (bemensbaarheid en betaalbaarheid) en daarmee ook op de kwaliteit van de huidkankerzorg van nu Ć©n morgen. Daarop hebben de NVDV en IKNL initiatief genomen voor oprichting van de Stuurgroep Huidkankerzorg. De stuurgroep presenteerde op 19 april 2021 het Nationaal Actieplan Huidkanker. 

NVDV (beroepsvereniging van Nederlandse dermatologen) en IKNL hebben gezamenlijk een route afgesproken om, samen met diverse andere betrokken partners (zoals bijvoorbeeld het NHG, KWF Kankerbestrijding, het RIVM, Universiteit Maastricht), te komen tot een nationaal actieplan en om de opvolging hiervan, zowel wat betreft preventie als zorg te monitoren. Kort samengevat ziet deze route er als volgt uit:

Stuurgroep 

De stuurgroep Huidkankerzorg Nederland is in 2020 opgericht en fungeert als aanjager voor het continu monitoren en verbeteren van de houdbaarheid en kwaliteit van de huidkankerzorg in Nederland. Deze stuurgroep is een samenwerking van onder andere de vereniging van dermatologen (NVDV) en de Huidkankerstichting en Stichting Melanoom, aangevuld met adviseurs uit de werelden van onderzoek en wetenschap respectievelijk politiek en beleid.

Invitational conferences

Het organiseren van een tweetal invitational conferences rondom respectievelijk primaire preventie en technologische zorginnovatie. Dit zijn de tot dusver geprioriteerde thema’s om houdbaarheid en kwaliteit van huidkankerzorg te bevorderen. In een later stadium kunnen daar op soortgelijke wijze (met soortgelijke conferenties als katalysator) andere thema’s aan worden toegevoegd.

Nationaal Actieplan Huidkanker

Op maandag 19 april 2021 presenteerde de stuurgroep het Nationaal Actieplan Huidkanker aan een delegatie van de net nieuw samengestelde Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Monitor

Als laatste wordt een monitor huidkanker(zorg) ingericht om overzicht te houden over voortgang en resultaten van het nationaal actieplan, door cijfers over bijvoorbeeld uv-straling, (determinanten van) zon- c.q. zonnebankgedrag, huidverbranding, incidentie/prevalentie en overleving huidkanker, kosten en kwaliteit van huidkankerzorg te bundelen.

Vragen

NVDV en IKNL zullen via websites en social media regelmatig berichten over voortgang van bovenstaande activiteiten. Voor eventuele vragen kunt u in de tussentijd contact opnemen met Jos de Groot (senior adviseur IKNL) of Eline Kramer-Noels (beleidsadviseur NVDV).