mock-up van homepage website Nationaal Actieplan Huidkanker

Nationaal Actieplan Huidkanker lanceert website met aanpak huidkanker

Volgens de prognoses stijgt het aantal nieuwe huidkankerdiagnoses fors verder. De druk op de bemensbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van toekomstige zorg zal alleen maar toenemen. Dit vraagt nú om maatregelen. Het goede nieuws is dat er op het gebied van huidkanker sinds april 2021 een plan van aanpak is om de vloedgolf te keren. Vanaf nu te vinden op de website van Nationaal Actieplan Huidkanker.

Er zijn maatregelen nodig om de toename aan huidkanker te keren

Afgelopen week lanceerde IKNL het trendrapport 'Kanker in Nederland - trends en prognoses tot en met 2032'. Volgens de prognoses stijgt het aantal nieuwe kankerdiagnoses van meer dan 118.000 in 2019 tot ruim 156.000 in 2032. Hierin zijn het voorstadium van borstkanker en basaalcelcarcinoom, de meestvoorkomende vorm van huidkanker, buiten beschouwing gelaten. Inclusief deze twee soorten gaat het zelfs om 232.000 nieuwe diagnoses in 2032.

Huidkanker is met afstand de meestvoorkomende vorm van kanker in Nederland. Het trendrapport voorspelt ook hier fors verder stijgende aantallen. Omdat de druk op de bemensbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van toekomstige zorg alleen maar zal toenemen, vragen deze prognoses om maatregelen.

Focus op preventie huidkanker

Het is alweer drie jaar geleden dat IKNL het rapport ‘Huidkanker in Nederland’ presenteerde (oktober 2019). In dit rapport stonden beleidsmatige aanbevelingen om de enorme toename aan huidkanker tegen te gaan, vooral op het gebied van preventie. Huidkanker is immers een grotendeels leefstijlgerelateerde en in principe vermijdbare aandoening.

De hiervoor speciaal ingestelde Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland pakte de uitdaging op en kwam met het Nationaal Actieplan Huidkanker (april 2021). In dit plan deed de Stuurgroep Huidkankerzorg een uitdrukkelijk appèl op politici en andere beleidsmakers om komende jaren werk te maken van het reduceren van de enorme menselijke en maatschappelijke impact van huidkanker. 

Tijd voor actie

Meer informatie over de beschreven aanpak om het tij te keren, met daarbij een sterke focus op preventie, is vanaf nu te vinden op de website van het Nationaal Actieplan Huidkanker. Op de website wordt uitgebreid aandacht besteed aan de uitvoering van het plan én de tot dusver behaalde resultaten.

Graag gaan wij in gesprek om samen de voorgestelde maatregelen verder te vertalen naar concrete acties. Neem contact op via info@nationaalactieplanhuidkanker.nl.

Gerelateerd nieuws

Huidkanker is te voorkomen als we dat samen doen - Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland

Uit de kankerregistratie blijkt een verbluffende stijging van het aantal gevallen van huidkanker. Er zijn 70.000 nieuwe patiënten met huidkanker per jaar, dat bracht IKNL eind 2019 in het rapport ‘Huidkankerzorg in Nederland’. Wat is er nodig om de stijging te keren en hoe wordt daaraan gewerkt? Een dubbelinterview met Arno Rutte, voorzitter Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland en Eline Kramer, directeur NVDV. 

lees verder