Jos de Groot

senior adviseur huidkanker

Jos de Groot is bij IKNL secretaris van het team Huidkanker. Dit team gebruikt de data uit het rapport Huidkanker in Nederland (2019) als aanjager om de enorme impact van huidkanker - met afstand de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland - te verminderen. Jos' focus ligt op het initiëren, coördineren en monitoren van een nationaal actieplan Huidkanker. Dit doet hij samen met de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). Per onderwerp brengt hij de daarvoor benodigde partijen bij elkaar om tot toekomstgerichte afspraken te komen.

Jos heeft van oorsprong een bestuurskundige achtergrond en inmiddels meer dan dertig jaar ervaring in verschillende functies (onderzoek, staf, management) in verschillende sectoren van de gezondheidszorg. 

Een nationaal actieplan met veel aandacht voor preventie, vermindert op termijn het aantal patiënten met huidkanker en daarmee de druk op de huidkankerzorg

Nevenfuncties en commissies

  • Secretaris Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland

  • Secretaris TFG (Tumorfocusgroep) Melanoom

  • ​Lid van de Raad van Advies HUKAs / De Huidkanker Stichting (patiëntenorganisatie)

Zie ook

 

Kankersoorten

Huidkanker 

Aandachtsgebied(en)

Nationaal actieplan, preventie, kwaliteit en organisatie van zorg

Contactgegevens

E-mail
LinkedIn