Thijs Merkx IKNL tekent Zonvenant Huidfonds

NVDV en IKNL vanaf nu strategisch partner Zonvenant

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) tekenden wij het Zonvenant, een interventie van het Nationaal Huidfonds. Door het Zonvenant te tekenen verbindt een organisatie zich aan de afspraak om minimaal 3 jaar actief bij te dragen aan het voorkomen van huidkanker. Het doel is om bewustwording van het belang van zonbescherming te vergroten zodat Nederlanders verstandiger en daarmee veiliger met de zon omgaan. Als strategisch partner van het Zonvenant ondersteunen we de preventie van huidkanker in brede zin.

Kennis delen om huidkanker te voorkomen

Huidkanker is nu al met afstand de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland en het is de voorspelling dat de aantallen diagnoses de komende jaren fors verder stijgen. Omdat de druk op de bemensbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van toekomstige zorg alleen maar zal toenemen, vragen deze prognoses om maatregelen.

Naar aanleiding van het rapport Huidkanker in Nederland – cijfers uit 30 jaar Nederlandse Kankerregistratie (IKNL, oktober 2019) lanceerde de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland, geïnitieerd door de NVDV en IKNL, in april 2021 het Nationaal Actieplan Huidkanker. Sindsdien wordt er met diverse partners, waaronder het Nationaal Huidfonds, intensief samengewerkt aan acties en maatregelen om de vloedgolf aan huidkanker te keren.

Met optimale zonbescherming is huidschade door UV-straling gelukkig vaak te voorkomen.

‘Door middel van onderzoek op basis van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) verzamelt, duidt en deelt IKNL informatie over verschillende vormen van huidkanker. Zo draagt IKNL bij aan de wetenschappelijke onderbouwing van het belang van huidkankerpreventie. Door gezamenlijk op te trekken in het Zonvenant van het Nationaal Huidfonds, delen we de boodschap over huidkankerpreventie en de schadelijke invloed van UV-straling op een eenduidige manier. Als strategisch partner van het Zonvenant nodigen we andere organisaties uit om ook aan te haken en zich op deze wijze actief in te zetten voor betere preventiemaatregelen. Want met optimale zonbescherming is huidschade door UV-straling gelukkig vaak te voorkomen.’

Thijs Merkx, voorzitter raad van bestuur IKNL

Dat we het Zonvenant tekenen is niet meer dan logisch.

‘Als dermatologen zien we de toename van huidkanker in de praktijk. Met het oprichten van de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland hebben IKNL en de NVDV zich daarom samen ingezet voor meer aandacht voor huidkankerpreventie. Het Zonvenant werd in samenwerking met deze Stuurgroep ontwikkeld. Het biedt organisaties als buitensportverenigingen, scholen en bedrijven met buitenwerkers concrete handvatten om huidkankerpreventiemaatregelen te implementeren. Dat we het Zonvenant ondertekenen is niet meer dan logisch: huidkanker is vaak te voorkomen. Daar maakt de NVDV zich hard voor.’

DirkJan Hijnen, voorzitter NVDV

Alleen samen kunnen we een beweging creëren.

‘IKNL en NVDV zijn organisaties die de noodzaak van huidkankerpreventie zien, in cijfers en in de praktijk. Dit leidde in 2021 tot het Nationaal Actieplan Huidkanker. Hun noodkreet ligt aan de basis van het Zonvenant. Het is fantastisch dat zij dit initiatief omarmen en willen uitdragen. Alleen samen kunnen we een beweging creëren.’

Marijne Landman, directeur Nationaal Huidfonds

 

Over het Zonvenant

Het Zonvenant ondersteunt gemeenten, GGD’s, scholen, kinderdagverblijven, verenigingen, werkgevers en andere bedrijven en organisaties die het thema huidkankerpreventie relevant vinden. Na het tekenen van het Zonvenant assisteert het Nationaal Huidfonds bij het implementeren van concrete preventiemaatregelen waarmee de groei van huidkanker in Nederland kan worden tegengegaan. Meer informatie over het Zonvenant is te vinden op de website van het Nationaal Huidfonds.

Medewerkers

Marieke Louwman

dr. ir. Marieke Louwman Integraal Kankercentrum Nederland

senior onderzoeker huidkanker

lees verder

Jos de Groot

Jos de Groot

senior adviseur

lees verder