Ria de Peuter

Ria de Peuter

adviseur zeldzame kanker

Ria de Peuter is samen met senior onderzoekers Saskia Duijts en Vincent Ho aanspreekpunt voor zeldzame kanker. Binnen de zeldzame kankersoorten gaat haar specifieke aandacht – samen met Vincent – uit naar de neuro-oncologie en de bot- en wekedelensarcomen. Ze was zeer nauw betrokken bij de tot standkoming van het rapport ‘Zeldzame kanker: Organisatie van expertise’ (maart 2023). Vanuit dit rapport draagt zij bij aan de discussie rond de inrichting van oncologische zorg voor patiënten met een zeldzame vorm van kanker

In vervolg op de evaluatie van de kwaliteitscriteria gliomen, zet Ria zich in om samen met verpleegkundigen, specialisten en patiënten de begeleiding van patiënten met een hersentumor verder te structureren.  

Na haar studie Voedingswetenschappen was Ria lange tijd werkzaam als coördinator klinisch onderzoek en als projectleider voor projecten rond doelmatigheid van geneesmiddelen. In 2016 startte ze als adviseur bij IKNL. 

Samen met multidisciplinaire werkgroepen en patiëntenverenigingen zet ik me graag in om stappen voorwaarts te maken in de oncologische zorg  

Commissies

Publicaties 

Nieuws

Patiënt met zeldzame kanker heeft onvoldoende toegang tot expertzorg

een opengeklapte laptop op een lichthouten bureau met op het scherm de cover van het rapport

Patiënten met een zeldzame vorm van kanker hebben onvoldoende toegang tot expertzorg. Dat blijkt uit het rapport ‘Zeldzame kanker: Organisatie van expertise’ dat IKNL op 6 maart lanceert. De organisatie van gespecialiseerde zorg, diagnose en behandeling voor deze patiënten bestaat uit diverse initiatieven die niet goed op elkaar aansluiten en het overzicht ontbreekt. Het is voor patiënten en professionals daarom niet duidelijk waar expertise te vinden is.

lees verder

Gespreksagenda Hersentumoren gelanceerd

Groep LWNO-v aan tafel met de gespreksagenda op een scherm

De Gespreksagenda Hersentumoren is gelanceerd. Dit gebeurde op 17 november tijdens het najaarsoverleg voor verpleegkundigen van de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO-v). De Gespreksagenda is een hulpmiddel voor het gesprek tussen patiënten, hun naasten en zorgverleners over hersentumoren. Verpleegkundig specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen, medisch specialisten, patiënten en hun naasten hebben samen met het team neuro-oncologie van IKNL de Gespreksagenda Hersentumoren opgesteld en ontwikkeld. Het is bedoeld om zowel de screening van psychosociale en praktische problemen, als de zorg hierbij voor patiënten met een hersentumor en hun naasten te verbeteren. Door de inzet ervan wordt optimale begeleiding en ondersteuning op maat gefaciliteerd.

lees verder

Kankersoorten

Hersenen, bot- en wekedelen

Aandachtsgebied(en)

Zeldzame kanker, kwaliteitscriteria gliomen, palliatieve zorg

Contactgegevens 

E-mail
LinkedIn