Ria de Peuter

adviseur neuro-oncologie en bot- en wekedelenkanker

Ria de Peuter is samen met onderzoeker Vincent Ho aanspreekpunt voor de neuro-oncologie en de bot- en wekedelensarcomen. Vanuit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) leveren zij inzichten over de organisatie van zorg. Juist ook bij deze zeldzame kankers is het belangrijk te laten zien hoe expertisezorg ingezet wordt en waar verbeteringen mogelijk zijn.  

In vervolg op de evaluatie van de kwaliteitscriteria gliomen, zet Ria zich in om samen met verpleegkundigen, specialisten en patiënten de begeleiding van patiënten met een hersentumor verder te structureren.  

Na haar studie Voedingswetenschappen was Ria lange tijd werkzaam als coördinator klinisch onderzoek en als projectleider voor projecten rond doelmatigheid van geneesmiddelen. In 2016 startte ze als adviseur bij IKNL. 

Samen met multidisciplinaire werkgroepen en patiëntenverenigingen zet ik me graag in om stappen voorwaarts te maken in de oncologische zorg  

Commissies

Zie ook 

Kankersoorten

Hersenen, bot- en wekedelen

Aandachtsgebied(en)

Zeldzame kanker, kwaliteitscriteria gliomen, palliatieve zorg

Contactgegevens 

E-mail
LinkedIn