Saskia Duijts

senior onderzoeker

Dr. Saskia Duijts is senior onderzoeker binnen het team Zeldzame tumoren. Saskia werkt sinds 2019 bij IKNL en bekleedt daarnaast de functie van senior onderzoeker bij het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Zij heeft gastaanstellingen bij de Danish Cancer Society (Denemarken) en Griffith University (Australië). Haar onderzoek richt zich op psychosociale problematiek bij kankerpatiënten. Binnen Amsterdam UMC nemen vooral patiënten met borst- en darmkanker deel aan haar onderzoek. Binnen IKNL ligt de focus op zeldzame tumoren. 

Saskia Duijts studeerde epidemiologie aan de Universiteit Maastricht en promoveerde daar in 2007. Ze werkte enkele jaren bij het Antoni van Leeuwenhoek en door een fellowship van KWF Kankerbestrijding  aan verschillende projecten in het buitenland.

Veel overlevenden van kanker hebben behoefte aan individueel afgestemde psychosociale zorg; (internationaal) onderzoek is van groot belang om de best passende zorg mogelijk te maken!

Nevenfuncties

Publicaties

Aan het woord 

Proefschrift

Fellowship and Awards 

  • 2019: Dutch Psycho Oncology Award
  • 2014: Fellowship / Dutch Cancer Society (VU 2013-5866)
Projecten

PalliaTurn

Jaarlijks krijgen meer dan 38.000 mensen in Nederland de diagnose uitgezaaide kanker. Een groot deel van deze mensen bevindt zich dan nog in de werkzame leeftijd. Door medische ontwikkelingen leven veel patiënten langer met uitgezaaide kanker. Dat brengt vragen met zich mee over de invulling en zingeving van het leven. Werk is daar een voorbeeld van. Werk is voor veel mensen belangrijk voor hun kwaliteit van leven. Werk geeft bijvoorbeeld financiële zekerheid, maar ook ritme en betekenis aan het leven.

lees verder
Nieuws

Patiënten met zeldzame kanker ervaren lagere kwaliteit van leven in alle fasen van het ziektetraject

een oude zwarte man met kort wit haar in pyjama zit op de rand van het bed, vermoeid, met zijn gezicht in zijn handen.

Patiënten met een zeldzame kanker ervaren over het algemeen een lagere kwaliteit van leven dan patiënten met een veelvoorkomende vorm van kanker - in alle fasen van het ziektetraject, bij curatieve en ongeneeslijke kanker. Dit blijkt uit de onderzoeken van Esmee Driehuis en Anouk van Oss (beiden IKNL). Zij onderzochten beiden het verschil in de ervaren kwaliteit van leven tussen patiënten met zeldzame kanker en patiënten met een veelvoorkomende kanker. Van Oss focuste specifiek op de palliatieve fase.

lees verder

Kankersoorten

Zeldzame tumoren

Aandachtsgebied(en)

Psychosociale oncologie, cancer survivorship

Contactgegevens

E-mail
LinkedIn
Twitter