PalliaTurn

Jaarlijks krijgen meer dan 38.000 mensen in Nederland de diagnose uitgezaaide kanker. Een groot deel van deze mensen bevindt zich dan nog in de werkzame leeftijd. Door medische ontwikkelingen leven veel patiënten langer met uitgezaaide kanker. Dat brengt vragen met zich mee over de invulling en zingeving van het leven. Werk is daar een voorbeeld van. Werk is voor veel mensen belangrijk voor hun kwaliteit van leven. Werk geeft bijvoorbeeld financiële zekerheid, maar ook ritme en betekenis aan het leven.

Op dit moment is er weinig bekend over de ervaringen die patiënten met gevorderde kanker hebben met terugkeer naar werk en/of aan het werk blijven. Ook is er weinig bekend over de betekenis die werk voor hun heeft. IKNL start daarom in samenwerking met Amsterdam UMC (locatie VUmc) het onderzoek PalliaTurn: onderzoek naar gevorderde kanker en terugkeer naar werk en/of werkbehoud. Dit onderzoek is een eerste stap om meer te weten te komen over de ervaringen van patiënten met gevorderde kanker op het gebied van werk.

Opzet

Het onderzoek bestaat uit een eenmalig interview met patiënten met gevorderde kanker naar de betekenis van werk en hun ervaring met terugkeren naar werk en/of werkbehoud. Het gaat hierbij om patiënten die:

  • Momenteel een gevorderde vorm van kanker hebben en niet meer te genezen zijn.
  • Momenteel in de werkzame leeftijd zijn (18 – 65 jaar).
  • Een arbeidsovereenkomst hadden ten tijde van de diagnose. 
  • Gedurende het jaar voorafgaand aan diagnose betaald werk deden.
  • Momenteel weer aan het werk zijn in loondienst, of (deels) met ziekteverlof of (deels) een arbeidsongeschiktheidsuitkering / werkloosheidsuitkering ontvangen.
  • De intentie hebben om terug te keren naar betaald werk.

Ook stakeholders, zoals bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsgeneeskundigen, worden geïnterviewd.

Doel

Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de betekenis van werk voor patiënten met gevorderde kanker en de ervaringen die zij hebben met het werkbehoud en/of terugkeer naar werk. Tevens wordt getracht om inzicht krijgen in ervaringen die stakeholders hebben met terugkeer naar werk en/of werkbehoud van deze patiëntengroep en welke belemmerende en faciliterende factoren zij daarin ervaren.

Planning

  • De werving van patiënten en stakeholders voor de interviews vindt plaats tussen medio maart en medio mei 2021. De studie loopt tot september 2021.

Meer informatie

Voor vragen over het onderzoek of aanmelding voor deelname kan contact worden opgenomen met Donna Beerda.

Projectleider(s)

Linda Brom
Saskia Duijts

Samenwerkingspartners

Amsterdam UMC (locatie VUmc)

Looptijd

maart - september 2021

Maak kennis

Saskia Duijts

senior onderzoeker

meer informatie