Multidisciplinaire netwerkevaluaties

IKNL heeft in de afgelopen jaren veel ziekenhuizen ondersteund met een visitatie om de kwaliteit van de ziekenhuisorganisatie van multidisciplinaire oncologische zorg te bevorderen. In de huidige vorming van samenwerking van ziekenhuizen in Regionale Oncologienetwerken en Comprehensive Cancer Networks (CCN), verandert de focus naar de kwaliteit van netwerkzorg. IKNL werkt met andere partijen aan de evaluatie van oncologische netwerken. Dit speelt in Nederland als ook in Europa (OECI).

Evaluatie oncologische zorgnetwerken

Netwerkevaluatie tot doel de kwaliteit van de multidisciplinaire oncologische zorgnetwerken inzichtelijk te maken. Het gaat om optimale samenwerking en samenhang in de zorgketen waardoor elke patiƫnt kan rekenen op de beste zorg. Een netwerkevaluatie biedt inzichten waarmee de netwerkzorg opgebouwd en vervolgens verbeterd kan worden. Het betreft de regionale samenwerking in patiƫntenzorg, onderzoek, kennisdeling, kwaliteit en beleid-bestuur.

Regiorapportage

De netwerkevaluatie kan een regiorapportage met spiegelinformatie zijn. Deze spiegelinformatie toont onder andere aantallen diagnoses, verwijsstromen, behandelingen en overleving in de deelnemende ziekenhuizen, vergeleken met landelijke gemiddelden. In de bespreking hiervan zal aandacht zijn voor variatie in behandeling en uitkomsten en verwijspatronen.

De netwerkevaluatie kan ook een NKR-regiorapportage of analyse uit NKR Online zijn, waarmee het Regionaal Netwerk en de tumorwerkgroepen hun kwaliteitscyclus en verbeter- en actiepunten inrichten. Ook benchmarking, waarbij ziekenhuizen hun eigen zorg kunnen vergelijken met (wel/niet geanonimiseerde) andere ziekenhuizen, is mogelijk en maakt onderdeel uit van NKR Online .   

Zie ook: Zorgstandaard kanker