Kees Ebben

klinisch informaticus

Kees Ebben is betrokken bij het ontwikkelen van (methodieken voor) informatiestandaarden en aanpalende producten zoals klinische verslaglegging, beslisalgoritmen en informatie-uitwisseling. Daarnaast verricht Kees (klinische) evaluaties ter bevordering van de implementatie van deze producten.

Samen met collega's en zorgverleners werkt Kees aan het realiseren van een lerend zorgecosysteem. Hierbij worden kennis en data ingezet ter verbetering van zorgpraktijk, bijvoorbeeld voor hergebruik van zorginformatie en beslisondersteuning.

Kees studeerde epidemiologie aan de Universiteit van Maastricht en oefentherapie aan de Hogeschool van Amsterdam. Eerder werkte Kees binnen IKNL voor de Nederlandse kankerregistratie, onderzoeks- en richtlijnenafdeling.

Klinisch informatici zijn tweetalig: ze spreken medisch en IT

Publicaties

Zie ook

Nieuws

Project Alertness; naar snellere en betere revisie van (oncologische) richtlijnen

Laptop vrouw maakt notitie

Richtlijnen zijn van cruciaal belang bij het aanreiken van evidence-based aanbevelingen voor artsen en multidisciplinaire teams om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen met betrekking tot diagnostiek en behandeling. Onderzoek heeft aangetoond, dat de implementatie van richtlijnen ongewenste variabiliteit vermindert en de uitkomst van de zorg verbetert. Het monitoren van de naleving van richtlijnen is echter een uitdaging. In een recent gepubliceerde studie wordt een methodiek beschreven voor het doorlopend evalueren van richtlijngebruik in de klinische praktijk. Er is een prototype dashboard ontwikkeld om deze methodiek te implementeren. Via dit dashboard kan een signaal (ALERT) worden gegenereerd wanneer nieuwe ontwikkelingen mogelijk om een update van de richtlijn vragen. 

lees verder

Aandachtsgebied(en)

Informatiestandaarden, (klinische) evaluaties en Oncoguide

Contact

E-mail

LinkedIn