Kees Ebben

klinisch informaticus

Kees Ebben is betrokken bij het ontwikkelen van (methodieken voor) informatiestandaarden en aanpalende producten zoals klinische verslaglegging, beslisalgoritmen en informatie-uitwisseling. Daarnaast verricht Kees (klinische) evaluaties ter bevordering van de implementatie van deze producten.

Samen met collega's en zorgverleners werkt Kees aan het realiseren van een lerend zorgecosysteem. Hierbij worden kennis en data ingezet ter verbetering van zorgpraktijk, bijvoorbeeld voor hergebruik van zorginformatie en beslisondersteuning.

Kees studeerde epidemiologie aan de Universiteit van Maastricht en oefentherapie aan de Hogeschool van Amsterdam. Eerder werkte Kees binnen IKNL voor de Nederlandse kankerregistratie, onderzoeks- en richtlijnenafdeling.

Klinisch informatici zijn tweetalig: ze spreken medisch en IT

Publicaties

Zie ook

Aandachtsgebied(en)

Informatiestandaarden, (klinische) evaluaties en Oncoguide

Contact

E-mail

LinkedIn