Informatiestandaarden

Door het structureren, standaardiseren en coderen van patiëntgegevens aan de bron is aan één van de belangrijke randvoorwaarden voldaan voor het principe “eenmalige vastlegging voor meervoudig gebruik”. Daarmee wordt gestandaardiseerde verslaglegging en elektronische gegevensuitwisseling mogelijk. Dit is in eerste plaats belangrijk voor kwaliteit en continuïteit van de zorg voor de patiënt. Het werken volgens een standaard draagt bovendien bij aan completere en betere kwaliteit van de verslaglegging. Daarbij voorkomt het dat zorgverleners onnodig gegevens van het ene naar het andere systeem moeten overtypen. 

IKNL heeft samen met zorg en ict-professionals een methode ontwikkeld en gevalideerd voor de systematische ontwikkeling van informatiestandaarden voor de oncologie. Deze methode - met als uitgangspunt de richtlijn - garandeert dat de behoeften vanuit het primaire zorgproces voorop staan bij standaardisatie. De methode is gepubliceerd in de cancer clinical informatics editie van het Journal of Clinical Oncology.

Met een unieke combinatie van expertise op gebied van kanker(zorg) en informatica faciliteert IKNL expertgroepen van zorgprofessionals, zoals NABON en HOVON, bij de ontwikkeling van informatiestandaarden conform deze methodiek. Daarnaast draagt IKNL bij aan de landelijke ontwikkeling van complementaire Zorg Informatie Bouwstenen (ZIBs) die zorgen voor standaardisatie over ziektebeelden heen, en daarmee redundantie voorkomen.

Omdat geen enkele arts of patiënt zal profiteren van een standaard als deze niet wordt geïmplementeerd helpt IKNL met pilots bij de implementatie en evaluatie van de informatiestandaarden in de praktijk. Ziekenhuizen werken in toenemende mate samen in oncologische netwerken en stemmen de patiëntenzorg af in multidisciplinaire overleggen (mdo’s). IKNL werkt samen met verschillende ziekenhuizen aan eenduidige verslaglegging van dit mdo in het epd. Het inrichten van het epd conform de informatiestandaard levert de volgende voordelen op:

  • Eenduidige wijze van vastleggen van patiëntgegevens.
  • Gegevens zijn elektronisch uit te wisselen.
    Bijvoorbeeld essentiële gegevens van het pathologie- naar het mdo-verslag, of voor informatieoverdracht naar de huisarts. Handmatig overnemen is dan niet meer nodig.
  • Koppeling met beslissingsondersteuningssystemen wordt mogelijk.
    Zoals met Oncoguide, waardoor richtlijnaanbevelingen, uitkomsten van predictiemodellen en trial alerts automatisch voor het mdo beschikbaar zijn.
  • Gegevens zijn voor meerdere doeleinden bruikbaar.
    Zoals voor registratie van gegevens in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), wetenschappelijk onderzoek & statistiek en bijvoorbeeld voor informatieoverdracht naar de huisarts.

Lees meer over het innovatieprogramma van IKNL: OncolinQ.