Anne Steutel

adviseur oncologische zorg

Anne Steutel leidt het portfolio Informatiestandaarden en werkt samen met het portfolioteam aan het ontwikkelen van (methodieken voor) informatiestandaarden en aanpalende producten, zoals klinische verslaglegging en beslisalgoritmes. Zij focust ook op de implementatie van eenheid van taal in het zorgproces en de harmonisatie en standaardisatie van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Anne is daarnaast werkzaam als projectleider en zet zich als lid van het Leanco√∂rdinatieteam in voor het continu verbeteren van interne processen.

Anne studeerde gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam; de richting beleid en management. Eerder werkte Anne bij IKNL vanuit een uitvoerende en coördinerende rol binnen de toemalige afdeling Richtlijnen.

Door continu te verbeteren en in te zetten op standaardisatie van taal kunnen we de impact van kanker verder te reduceren.

 

 

Aandachtsgebied(en)

Informatiestandaarden, gegevensuitwisseling, lean

Contactgegevens

E-mail
LinkedIn