knelpunten

Databeschikbaarheid voor borstkanker vraagt om meer regie

Iemand met de diagnose kanker ziet meerdere artsen en soms ook ziekenhuizen. Helaas delen zij medische gegevens nog niet altijd automatisch. Dat leidt tot tijdverlies, onnodige herhaling van informatie en soms fouten, die de behandeling kunnen vertragen of schaden. Daarom benadrukken wij samen met Nictiz het belang van goede registratie en digitale informatievoorziening in borstkankerzorg en de regie die daarvoor nodig is.

Casus biedt analyse, duiding en oplossingen voor uitwisselingsknelpunten in borstkankerzorg

Vandaag brachten wij samen met Nictiz (het Nederlandse kenniscentrum voor landelijke toepassingen van ICT in de zorg) een bericht uit over de casus ‘Knelpuntenanalyse informatiestandaard mammacarcinoom’ (pdf).

De casus, vanuit IKNL uitgewerkt door Lonneke Vermeulen en Jurrian van der Werf, beschrijft de afspraken die zijn gemaakt over 'Eenheid van taal' in de borstkankerzorg en hoe de afspraken tot stand zijn gekomen. Ook brengt het de activiteiten en rollen in beeld die van belang zijn om goede informatie digitaal beschikbaar te maken.

De ervaren knelpunten bij de informatiestandaard voor Borstkanker zijn afgebeeld op het speelveldmodel en het specificatiecanvas. Deze ordening helpt om de knelpunten te duiden. Het daarmee verkregen inzicht geeft beleidsmakers, bestuurders, houders en beheerders van informatiestandaarden en -voorzieningen beter inzicht in de samenhang van afspraken en specificaties en handvatten voor verbetering. Ook maakt de casus inzichtelijk wat er nodig is om met regie de databeschikbaarheid in de zorg te verbeteren.

Inmiddels worden de knelpunten oncologie-breed opgepakt binnen het programma OncoNext.

Beschikbare, bereikbare en bruikbare data
De samenwerking met Nictiz in het kader van de architectuur van het gezondheidsinformatiestelsel is in lijn met de Nationale Visie op het gezondheidsinformatiestelsel. Die gaat uit van het principe dat data beschikbaar, bereikbaar en bruikbaar moet zijn voor het primaire zorgproces, zodat zorgverleners beschikken over complete en actuele gezondheidsgegevens om de juiste zorg te kunnen verlenen, maar ook voor secundaire gebruiksdoelen zoals wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsverbetering  of beleidsvorming.

Vragen voor de podcast? 

Heeft u een vraag over deze casus? Stuur dan een email naar communicatieadviseur Irma Koorn. Alle vragen worden verzameld en beantwoord via NicTALK, het podcastkanaal van Nictiz.

Medewerkers

Lonneke Vermeulen

klinisch informaticus

lees verder

Jurrian van der Werf

Jurrian van der Werf

senior klinisch informaticus

lees verder

Sabine Siesling

Sabine Siesling

hoofdonderzoeker

lees verder

Anne Steutel

adviseur oncologische zorg

lees verder
Gerelateerd nieuws

Specifieke overlevingscijfers nu beschikbaar op kanker.nl

specifieke cijfers kanker

Op kanker.nl is nu informatie beschikbaar over specifieke overlevingscijfers bij borstkanker, darmkanker, longkanker en prostaatkanker op basis van een aantal patiënt- en tumorkenmerken. Hiermee wordt de overleving van een vergelijkbare groep patiënten in de afgelopen jaren getoond. De informatie is op verzoek van patiëntenorganisaties gerealiseerd en kan een startpunt zijn voor het gesprek met de behandelend arts.

 

lees verder

Verbeterde toegang tot duidelijke patiëntgegevens met OncoNext

Laptop met vrouwenhanden en witte jas

Beschikbaarheid van medische gegevens voor alle betrokkenen, op de juiste plek op het juiste moment. Dat is wat het landelijke samenwerkingsproject OncoNext, waarin ook IKNL partner is, beoogt. Een daadkrachtig initiatief om patiëntinformatie op het gebied van oncologie eenvoudiger uitwisselbaar en herbruikbaar te maken. Onlangs heeft KWF hiervoor bijna 600.000 euro aan subsidie ter beschikking gesteld aan OncoNext projectleider Amsterdam UMC. 

lees verder