Jurrian van der Werf

Jurrian van der Werf

senior klinisch informaticus

Jurrian van der Werf is als senior eerste aanspreekpunt voor het team Klinische informatica. Het team heeft als missie het realiseren van een snel lerend zorgecosysteem, waarin betere en snellere beschikbaarheid van data en kennis centraal staan. Samen met zorgprofessionals, onderzoekers en landelijke partijen ontwerpt en implementeert het team innovatieve oplossingen, waaronder informatiestandaarden, dashboards en epd-implementaties om de informatie- en kennisvoorziening binnen de oncologische en palliatieve zorg te verbeteren. Jurrian is als product manager Oncoguide en NCR insights eerste aanspreekpunt voor de integratie van NKR-data met beslisalgoritmes.

Jurriaan studeerde biomedische wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en specialiseerde zich na zijn promotie in de neurowetenschappen tot klinisch informaticus aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Innovatie in de zorg levert pas waardevolle resultaten op als we de patiƫnt en het zorgproces centraal stellen

Zie ook

 

Aandachtsgebied

Oncoguideinformatiestandaarden, besluitvormingsalgoritmes, 

Contact

E-mail

LinkedIn