Jurrian van der Werf

Jurrian van der Werf

senior klinisch informaticus

Jurrian van der Werf is als senior eerste aanspreekpunt voor het team Klinische informatica. Het team heeft als missie het realiseren van een snel lerend zorgecosysteem, waarin betere en snellere beschikbaarheid van data en kennis centraal staan. Samen met zorgprofessionals, onderzoekers en landelijke partijen ontwerpt en implementeert het team innovatieve oplossingen, waaronder informatiestandaarden, dashboards en epd-implementaties om de informatie- en kennisvoorziening binnen de oncologische en palliatieve zorg te verbeteren. Jurrian is als product manager Oncoguide en NCR insights eerste aanspreekpunt voor de integratie van NKR-data met beslisalgoritmes.

Jurriaan studeerde biomedische wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en specialiseerde zich na zijn promotie in de neurowetenschappen tot klinisch informaticus aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Innovatie in de zorg levert pas waardevolle resultaten op als we de patiƫnt en het zorgproces centraal stellen

Zie ook

 

Nieuws

De EHDS en het secundair gebruik van kankergegevens in Nederland

EHDS

Misschien heeft u al gehoord van de EHDS. Maar wat is de EHDS precies en hoe krijgen wij hier straks mee te maken? EHDS oftewel European Health Data Space is een voorstel van de Europese commissie om snel en makkelijk medische gegevens te kunnen uitwisselen en burgers toegang te geven tot hun gezondheidsdata binnen Nederland en binnen de Europese Unie. Team InnovatieLab van IKNL organiseerde met KWF op 12 december jl. een bijeenkomst over EHDS en het secundaire gebruik van kankergegevens, waarbij leden van de externe Denktank ICT & Innovatie uitgenodigd waren om hun inzichten te delen.

lees verder

Aandachtsgebied

Oncoguideinformatiestandaarden, besluitvormingsalgoritmes, 

Contact

E-mail

LinkedIn