Overzicht informatiestandaarden

Hieronder treft u een overzicht aan van de informatiestandaarden die IKNL met het veld (heeft) ontwikkeld en die wij (informeel) beheren. Per informatiestandaard kunt u informatie vinden over welke use cases het betreft, voor wie deze van toepassing zijn, met wie deze zijn ontwikkeld, wat de huidige status is en waar u de uitwerkingen van de use cases en eventuele aanvullende informatie kunt vinden. 

 • Zorgprofessionals raden wij aan om te kijken naar de template voor dossiervoering. Dit is een interactieve grafische webversie van de gegevensset die meer aansluit bij de weergave in het EPD. Deze geeft inzicht in wat er nu precies in de gegevensset staat en wat de eventuele conditionaliteit van de gegevens is (bijv. als iemand gestopt is met roken, dan kun je ook de einddatum invullen). 
 • De templates en transacties kunnen door IT-ers gebruikt worden om de technische ontwerpen voor de use cases te maken. Deze kunnen vervolgens geïmplementeerd worden in de informatiesystemen, zodat de dossiervoering beschikbaar komt voor zorgprofessionals in het EPD en in aanverwante systemen.
 • Bij de use cases voor beslissingsondersteuning is (indien beschikbaar) een link opgenomen naar Oncoguide of Palliaguide.

Meer informatie over hoe wij onze informatiestandaarden ontwikkelen vindt u op de pagina Eenheid van Taal

Daarnaast vindt u onderaan de pagina een niet uitputtend overzicht van oncologische en palliatieve gegevensset waarbij IKNL betrokken was bij de ontwikkeling, maar waarvoor het beheer elders belegd is.

Colorectaal carcinoom (darmkanker)

De informatiestandaard colorectaal carcinoom (CRC), oftewel darmkanker, is van toepassing op het oncologische zorgdomein binnen Nederland, welke zich bezig houdt met de zorg voor patiënten met een (mogelijk) colorectaal carcinoom. De ontwikkeling van deze informatiestandaard heeft zich voornamelijk geconcentreerd op het faciliteren van het multidisciplinair overleg (MDO) alsmede het beschikbaar maken van de richtlijn als beslissingsondersteuning. Voor het MDO is samengewerkt met de FMS, SONCOS, SKMS en de gebruikersgroep 'Aanleveringen van Chipsoft'. Voor de richtlijn beslissingsondersteuning met de DCCG. 

NB de gegevenssets die binnen Regionale Oncologienetwerken zijn gemaakt staan onder het kopje 'Overige gegevenssets'.

Use case

Status

Producten

MDO Preoperatief

Release

MDO Preoperatief en postneoadjuvant

Release

MDO Postoperatief

Release

Beslissingondersteuning

Release

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijn Colorectaalcarcinoom 2014

Gynaecologische tumoren  

De informatiestandaard Gynaecologische tumoren (GYN) is van toepassing op het oncologische zorgdomein binnen Nederland, welke zich bezig houdt met de zorg voor patiënten met een (mogelijk) gynaecologische tumor. De ontwikkeling van deze informatiestandaard heeft zich voornamelijk geconcentreerd op het beschikbaar maken van de richtlijnen als beslissingsondersteuning. Voor de ontwikkeling is samengewerkt met de leden van de desbetreffende richtlijnwerkgroepen. 

Use case

Status

Producten

Beslissingondersteuning

Release

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijn Bordeline ovariumcarcinoom 2018

Beslissingondersteuning

Release

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijn Cervixcarcinoom 2020

Beslissingondersteuning

Release

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijn Cervixcytologie   

Beslissingondersteuning

Release

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijn CIN, AIS en VAIN 2021

Beslissingondersteuning

Release

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijn Endometriumcarcinoom 2020

Beslissingondersteuning

Release

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijn Epitheliaal ovariumcarcinoom

Beslissingondersteuning

Release

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijn Niet epitheliale ovarium maligniteiten

Beslissingondersteuning

Release

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijn Trofoblastziekten

Beslissingondersteuning

Release

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijn Vergroot ovarium

Beslissingondersteuning

Release candidate

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijn  Vulvacarcinoom 2020

Hematologie 

De informatiestandaard Hematologische oncologie (HEMA) is van toepassing op het oncologische zorgdomein binnen Nederland, welke zich bezig houdt met de zorg voor patiënten met een (verdenking op een) hematologisch oncologische aandoening. De ontwikkeling van deze informatiestandaard is gericht op het beschikbaar maken van de richtlijnen als beslissingsondersteuning en gestandaardiseerde, gestructureerde verslaglegging rondom het MDO. Voor de ontwikkeling is samengewerkt met de leden van de HOVON.

Use Case

Status

Producten

Beslisondersteuning

Beta

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijn Chronische Lymfatische Leukemie / kleincellig lymfocytair lymfoom

Beslisondersteuning

Beta

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijn Diffuus grootcellig B-cel non-Hodgkin lymfoom

Beslisondersteuning

Beta

Beslisalgoritmes “Eerste lijns behandeling” o.b.v. de richtlijn Acute Myeloïde Leukemie

Beslisondersteuning

Alpha

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijn Behandeling Multipel Myeloom

MDO 1ste lijn

Beta

CLL MDO-1ste lijn-template voor dossiervoering

MDO diagnose en behandelvoorstel

Alpha

AML MDO-template diagnose en 1ste behandelvoorstel voor dossiervoering

MDO diagnostiek compleet en aanvulling behandelvoorstel

Alpha

AML MDO-template diagnostiek compleet en eventueel aanvulling behandelvoorstel (week 3-4) voor dossiervoering

MDO remissie status en behandelvoorstel

Alpha

AML MDO-template remissiestatus en behandelvoorstel voor dossiervoering

Beslisondersteuning

Alpha

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijn Multipel Myeloom

Hoofdhals tumoren  

De informatiestandaard Hoofd hals oncologie (HHO), oftewel hoofd-halskanker, is van toepassing op het oncologische zorgdomein binnen Nederland, welke zich bezig houdt met de zorg voor patiënten met een (mogelijk) hoofd-halscarcinoom. De ontwikkeling van deze informatiestandaard heeft zich geconcentreerd op het faciliteren van gestructureerde verslaglegging gedurende het zorgpad. Dit is gedaan in het project ‘Dataversneller Hoofd hals oncologie’ van het programma Registratie aan de Bron. 

Use case

Status

Producten

HHO Intake

Release

HHO MDO behandeling 1

Release

 

HHO uitslaggesprek

Release

HHO Follow-up

Release

De producten zijn gebaseerd op de dataset van de informatiestandaard Hoofd hals oncologie op ART-DECOR. 

Daarnaast is er een analyse van het zorgproces en vastleggen van klinische relevante zorginformatie in de Hoofd-Hals-Oncologie en een beschrijvend document wat ingaat op de implementatie van hoofd hals oncologie op landelijk niveau beschikbaar. Meer informatie is op aanvraag beschikbaar via eenheidvantaal@iknl.nl.

HPB tumoren (o.a. lever- en galblaaskanker)

De informatiestandaard hepato-pancreato-biliare (HPB) tumoren is van toepassing op het oncologische zorgdomein binnen Nederland, welke zich bezig houdt met de zorg voor patiënten met een (verdenking op een) HPB tumor. De ontwikkeling van deze informatiestandaard is gericht op het beschikbaar maken van de richtlijnen als beslissingsondersteuning voor het hepatocellulair carcinoom. Voor de ontwikkeling is samengewerkt met de leden van de DHBA.

NB Voor pancreastumoren is een aparte informatiestandaard ontwikkeld, zie verderop.

Use case

Status

Producten

Beslissingsondersteuning

Beta

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijn Hepatocellulair carcinoom

Mammacarcinoom (borstkanker)

De informatiestandaard mammacarcinoom, oftewel borstkanker, is van toepassing op het oncologische zorgdomein binnen Nederland, welke zich bezig houdt met de zorg voor patiënten met een (mogelijk) mammacarcinoom. 

De commissie “Standaardisatie verslaglegging” van het NABON voert de regie op de landelijke standaardisatie van het elektronisch patiëntendossier (EPD) voor het mammacarcinoom. Voor meer informatie over de informatiestandaard en informatieparagraaf, zie de website van NABON. 

Voor de ontwikkeling van beslissingsondersteuning is samengewerkt met de “Richtlijncommissie” van de NABON.  

Use case

Status

Producten

Beslissingsondersteuning

Release

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijnen mammacarcinoom 2012.

Beslissingsondersteuning

Release

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijnen mammacarcinoom 2020. Transacties voor Beslisbomen obv richtlijn 2020 op ART-DECOR

Oesofagus (slokdarm)- en maagcarcinoom  

De concept informatiestandaard oesofagus- en maagcarcinoom (OMC), oftewel slokdarm- en maagkanker, is van toepassing op het oncologische zorgdomein binnen Nederland, welke zich bezig houdt met de zorg voor patiënten met een (mogelijk) slokdarm- of maagcarcinoom. De ontwikkeling van deze informatiestandaard in concept heeft zich voornamelijk geconcentreerd op het faciliteren van het multidisciplinair overleg (MDO) alsmede het beschikbaar maken van de richtlijn als beslissingsondersteuning. Voor het MDO is samengewerkt met specialisten van het AmsterdamUMC en voor de richtlijn beslissingsondersteuning met de DUCG. 

Use case

Status

Producten

Intake cMDO – diagnostieke fase

Beta.v0302

cMDO – Diagnostiek

Beta.v0302

 • cMDO-template voor dossiervoering
 • Transactie voor cMDO op ART-DECOR

Intake ycMDO – neoadjuvante fase

Beta.v0302

ycMDO – Neoadjuvant

Beta.v0302

 • ycMDO-template voor dossiervoering
 • Transactie voor ycMDO op ART-DECOR

pMDO – Postoperatief

Beta.v0302

 • pMDO-template voor dossiervoering
 • Transactie voor pMDO op ART-DECOR

Beslissingondersteuning

Release candidate

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijnen slokdarm- en maagcarcinoom  2014 en 2017.

De templates voor dossiervoering (in ppt en Excel) en beslisalgoritmes zijn op aanvraag beschikbaar via eenheidvantaal@iknl.nl.

Palliatieve zorg  

De concept informatiestandaarden palliatieve zorg, is van toepassing op het palliatieve zorgdomein binnen Nederland, welke zich bezig houdt met de zorg voor patiënten in de palliatieve fase. De ontwikkeling van deze informatiestandaard in concept heeft zich voornamelijk geconcentreerd op het beschikbaar maken van de richtlijnen als beslissingsondersteuning. Voor de ontwikkeling is samengewerkt met de leden van de desbetreffende richtlijnwerkgroepen. 

NB de gegevensset Palliatieve zorg die binnen Regionale Oncologienetwerken is gemaakt staat onder het kopje 'Overige gegevenssets'.

Use case

Status

Producten

Beslissingondersteuning

Release

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijn Angst 2022

Beslissingondersteuning

Release

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijn COPD 2021

Beslissingondersteuning

Release

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijn Delier 2022

Beslissingondersteuning

Release

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijn Ileus 2018

Beslissingondersteuning

Release

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijn Palliatieve sedatie 2022

Beslissingondersteuning

Release

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijn Pijn bij kanker 2019

Beslissingondersteuning

Release

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijn Slaapproblemen 2023

Beslissingondersteuning

Release

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijn Wervelmetastasen 2015

Pancreascarcinoom (alvleesklierkanker) 

De informatiestandaard pancreascarcinoom is van toepassing op het oncologische zorgdomein binnen Nederland, welke zich bezig houdt met de zorg voor patiënten met een (verdenking op een) pancreas maligniteit. De ontwikkeling van deze informatiestandaard is gericht op het beschikbaar maken van de PACAP-1 studie en de nationale richtlijn als beslissingsondersteuning voor het pancreascarcinoom. Voor de ontwikkeling is samengewerkt met de PACAP onderzoeksgroep en leden van de DPCG.

NB Binnen het programma Naar Regionale Oncologienetwerken zijn er ook gegevenssets ontwikkeld voor pancreascarcinoom, zie verderop. 

Use case

Status

Producten

Beslissingsondersteuning

Release

Beslisalgoritmes o.b.v. het zorgpad van PACAP-1

Beslissingsondersteuning

Release candidate

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijn Pancreascarcinoom 2019

Proactieve zorg 

De informatiestandaard proactieve zorgplanning (pzp), oftewel Advance Care Planning (ACP), is van toepassing op het zorgdomein binnen Nederland, welke zich bezig houdt met de proactieve zorgplanning voor patiënten (in de palliatieve fase).  
Basis voor de informatiestandaard is het formulier Uniform vastleggen proactieve zorgplanning, dat ontwikkeld is om afspraken die voortkomen uit het proces van proactieve zorgplanning (Advance Care Planning) eenduidig vast te leggen. Het kan alleen na een deskundig en genuanceerd gesprek door een zorgverlener worden ingevuld. Voor meer informatie over het formulier, zie https://palliaweb.nl/overzichtspagina-hulpmiddelen/uniform-vastleggen-proactieve-zorgplanning.

Use case 

Status 

Producten 

Proactieve zorgplanning

Release

Proactieve zorgplanning

Candidate release 

Prostaatcarcinoom

De concept informatiestandaard Prostaatcarcinoom (PC), oftewel prostaatkanker, is van toepassing op het oncologische zorgdomein binnen Nederland, welke zich bezig houdt met de zorg voor patiënten met een (mogelijk) prostaatcarcinoom. De ontwikkeling van deze informatiestandaard in concept heeft zich voornamelijk geconcentreerd op het faciliteren van het multidisciplinair overleg (MDO) alsmede het beschikbaar maken van de richtlijn als beslissingsondersteuning. Voor het MDO is samengewerkt met specialisten van het AmsterdamUMC en Prostaatnetwerk Nederland en voor de richtlijn beslissingsondersteuning met de WOU. 

NB de gegevensset Prostaatcarcinoom die binnen Regionale Oncologienetwerken is gemaakt staat onder het kopje 'Overige gegevenssets'.

Use case

Status

Producten

Intake / consult

Beta.v11

cMDO – Diagnostiek

Beta.v10

pMDO – Postoperatief

Beta.v10

rMDO – Recidief

Beta.v10

MDO M1 – Gemetastaseerd

Beta.v10

MDO mCRPC – Gemetastaseerd castratie-resistent prostaatcarcinoom

Beta.v10

Beslissingondersteuning

Release

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijn prostaatcarcinoom 2016

 

Beta.v2

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijnmodules prostaatcarcinoom 2019

De templates voor dossiervoering (in ppt en Excel) en beslisalgoritmes zijn op aanvraag beschikbaar via eenheidvantaal@iknl.nl.

Psychosociale zorg  

De concept informatiestandaard behoefte psychosociale zorg, is van toepassing op het oncologische zorgdomein binnen Nederland, welke zich bezig houdt met de zorg voor alle patiënten met een oncologische diagnose. De ontwikkeling van deze informatiestandaard in concept heeft zich voornamelijk geconcentreerd op het beschikbaar maken van de richtlijn als beslissingsondersteuning. Voor de ontwikkeling is samengewerkt met de leden van de richtlijnwerkgroep.

Use case

Status

Producten

Beslissingondersteuning

Release

Beslisalgoritmes o.b.v. de richtlijn Detecteer psychosociale zorg 2017

Stervensfase 

De Informatiestandaard Zorgpad Stervensfase is ontwikkeld door IKNL om gebruikers in staat te stellen het Zorgpad Stervensfase digitaal te implementeren in EPD’s en/of ECD’s binnen zorgorganisaties. Het Zorgpad Stervensfase is een hulpmiddel om de zorg in de stervensfase te structureren en daarmee tot een betere kwaliteit van zorg te komen. De informatiestandaard is ontwikkeld in samenwerking met Erasmus MC (de intellectuele eigendomsrechten op het Zorgpad Stervensfase berusten bij Erasmus MC).

Use case

Status

Producten

Stervensfase

Release

Dataset voor dossiervoering op ART-DECOR

Symptoomlast in de palliatieve fase – Sympal  

De concept informatiestandaard symptoomlast in de palliatieve fase, oftewel Sympal, is van toepassing op het palliatieve zorgdomein binnen Nederland. De ontwikkeling van deze informatiestandaard in concept heeft zich geconcentreerd op de hospicezorg, maar in een later stadium zal de toepasbaarheid voor andere zorginstellingen binnen het palliatieve zorgdomein onderzocht worden. De concept informatiestandaard richt zich op secundair gebruik: de items uit de gegevensset zullen worden gebruikt voor kwaliteits- en onderzoeksdoeleinden.

Use case

Status

Producten

Dashboarding & benchmarking symptoomlastgegevens

Alpha

 

Onderzoek symptoomlastgegevens

Alpha

 

De laatste versie van de conceptinformatiestandaard (in Excel) is op aanvraag beschikbaar via eenheidvantaal@iknl.nl.

Overige gegevenssets  

Door het Citrien programma Naar Regionale Oncologienetwerken zijn binnen het Thema Gegevenssets Oncologie onderstaande gegevenssets uitgewerkt omdat gegevenssetsuitwisseling onontbeerlijke is om trefzekere netwerkzorg te kunnen leveren. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het programma.

 • De Gegevensset Oncologie Algemeen is een vergelijkbare aanvullende set op de BgZ die specifiek voor de oncologie is. Zie het als de basis voor dossiervoering voor elke oncologische patiënt, die vervolgens toegepast kan worden in alle tumorspecifieke sets. 
 • De Gegevensset MDO (aanmelding en verslag) is ontwikkeld in samenwerking met DDMN uit de regio Oncomid en de proeftuinen en betreft een generieke basis aan gegevens die voorziet in de informatiebehoefte van de deelnemers aan het oncologische MDO. De set kan verder gespecificeerd worden voor en aangevuld worden met tumorspecifieke items. 
 • De Gegevensset Passende Zorg is uitgewerkt voor consulten gedurende de diagnostische en behandelfase bij patiënten om informatie over de algemene gezondheidssituatie en de doelen en voorkeuren van een patiënt te kunnen vastleggen. 
 • Proeftuinen Regionale Oncologienetwerken voor
  • Colorectaal carcinoom (CRC) in de regio’s OncoZon en Oncomid. Binnen OncoZon is gewerkt aan een tumorspecifieke gegevenssets voor de MDO’s van CRC incl. levermetastasen en een OK-verslag. Binnen Oncomid is gekeken naar een tumorspecifiek gegevensset voor het algehele regionale zorgproces colorectaal carcinoom, die gebruikmaakt en afgestemd is met de landelijke MDO formulieren die parallel ontwikkeld werden.
  • De set voor Glioom betreft de dossiervoering en hergebruik binnen het oncologische zorgproces ten behoeve van de twee kwaliteitsregistraties DBTR (2019) en QRNS (2019) en het kwaliteitsdashboard.
  • De proeftuin Neuro-endocriene tumoren heeft een set opgeleverd voor hypofyseaandoeningen aansluitend bij het waardegedreven zorgpad en afgestemd met de verplichte registratie voor de QRNS en evt. aansluiting bij toekomstige ERN registratie.
  • Voor Palliatieve zorg is er een set van gegevens uitgewerkt die noodzakelijk zijn voor de optimale zorg voor palliatieve oncologische patiënten binnen de 2e en 3e lijn. 
  • Voor Pancreascarcinoom zijn er sets uitgewerkt voor Radiologie verslag, MDO verslag (diagnostiek en postoperatief), OK verslag en een ontslagformulier.
  • Voor Prostaatcarcinoom zijn er sets uit gewerkt voor de consulten gedurende de diagnostische fase bij (verdenking) op prostaatcarcinoom en voor de verslaglegging van de prostatectomie in het OK verslag.