Oncoguide

Oncoguide biedt zorgprofessionals inzichten uit richtlijnen, de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en predictiemodellen. 

Op basis van patiënt- en ziektekenmerken toont Oncoguide stap voor stap een route door beslisbomen naar zorgaanbevelingen op basis van richtlijnen. Oncoguide toont informatie uit verschillende bronnen op een transparante manier in beslisbomen op basis van de medische richtlijn. 

Elke dag komen er nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek bij die relevant kunnen zijn voor persoonsgerichte behandeling. Het wordt steeds uitdagender voor medisch specialisten om alle kennis uit medische literatuur en databases present te hebben. Oncoguide kan hierbij ondersteunen door literatuur, data en afwegingen die relevant zijn voor de individuele patiënt samen te brengen. 

IKNL beschikt over NEN-7510 en ISO-27001-certificatie.

Hoe werkt Oncoguide?

Oncoguide toont op basis van patiënt- en tumorkenmerken adviezen uit de richtlijn. Bij elke stap worden in de beslisboom relevante afwegingen aangegeven en kan onderbouwd worden afgeweken. De beslisboom leidt tot een behandeladvies op basis van de richtlijn. Aanvullend toont Oncoguide uitkomsten van predictiemodellen en trials waar de patiënt mogelijk voor in aanmerking komt. Dit is ter ondersteuning van het multidisciplinair overleg (mdo) en de gedeelde besluitvorming met de patiënt, waarin de context en voorkeuren van de patiënt worden meegewogen. 

Daarnaast werkt IKNL er aan om de aantallen patiënten uit de Nederlandse Kankerregistratie op de beslisbomen te tonen. Hiermee kun je bijvoorbeeld zien in hoeverre de behandeling van patiënten in de praktijk overeen kwam met de aanbeveling uit de richtlijn. Deze informatie geeft richtlijnwerkgroepen input om de richtlijn te valideren en te verbeteren.

Richtlijnen in Oncoguide

In Oncoguide zijn op dit moment beslisbomen te vinden van de richtlijnen borstkanker, darmkanker, prostaatkankerschildklierkanker bij kinderenwervelmetastasen en voor gynaecologie CINcervixcytologie en trofoblastziekten. Ook is de richtlijn zorg voor psychosociale gevolgen van kanker beschikbaar. Ook is de eerste richtlijn voor palliatieve zorg in Oncoguide beschikbaar: de richtlijn Ileus. Tenslotte is het studieprotocol van de PACAP1-studie in beslisbomen vertaald. IKNL ondersteunt de werkgroepen met expertise op het raakvlak van zorg en informatica.

Twee verpleegkundige richtlijnen van de V&VN zijn beschikbaar in Nursingguide, de richtlijn wond en richtlijn pijn

Beschikbaarheid

Oncoguide is te gebruiken via de website www.oncoguide.nl

Koppeling met epd

IKNL werkt aan een koppeling van Oncoguide met het epd, zodat er geen informatie hoeft te worden overgetypt. Een koppeling vereist dat de leverancier van het epd landelijke informatiestandaarden implementeert en het systeem openstelt voor koppeling met applicaties zoals Oncoguide. IKNL werkt samen met ziekenhuizen aan pilots om deze koppeling te implementeren, toetsen en vervolmaken. 

Oncoguide en de koppeling met het epd maakt deel uit van het innovatieprogramma OncolinQ. In dit innovatieprogramma werkt IKNL aan slimme informatietechnologie en optimale gegevensuitwisseling voor de kankerzorg. 

FAQ

Bekijk ook de veelgestelde vragen over Oncoguide op de site in het hamburgermenu aan de rechterkant onder 'FAQ'.