Laptop vrouw maakt notitie

Project Alertness; naar snellere en betere revisie van (oncologische) richtlijnen

Richtlijnen zijn van cruciaal belang bij het aanreiken van evidence-based aanbevelingen voor artsen en multidisciplinaire teams om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen met betrekking tot diagnostiek en behandeling. Onderzoek heeft aangetoond, dat de implementatie van richtlijnen ongewenste variabiliteit vermindert en de uitkomst van de zorg verbetert. Het monitoren van de naleving van richtlijnen is echter een uitdaging. In een recent gepubliceerde studie wordt een methodiek beschreven voor het doorlopend evalueren van richtlijngebruik in de klinische praktijk. Er is een prototype dashboard ontwikkeld om deze methodiek te implementeren. Via dit dashboard kan een signaal (ALERT) worden gegenereerd wanneer nieuwe ontwikkelingen mogelijk om een update van de richtlijn vragen. 

In de studie werden data uit de praktijk vergeleken met wat er in de richtlijnen staat. Daarbij worden zogenaamde real-world data (uit de Nederlandse Kankerregistratie, NKR) gecombineerd met computerinterpretabele richtlijnen, om continue monitoring van het gebruik van de richtlijnen te vergemakkelijken. Deze methode is met succes geïmplementeerd in een prototype dashboard. Via dit dashboard kunnen richtlijnwerkgroepen zien of de implementatiestrategie van een richtlijn succesvol was. Ook zijn er mogelijke verbeteringen in de aanbevelingen te identificeren aan de hand van de data uit de praktijk. Bovendien is het dashboard in staat om met aanvullende patiënt- en ziektekenmerken uit de NKR te identificeren wélke kenmerken de mate beïnvloeden waarin een richtlijn al dan niet opgevolgd wordt in de klinische praktijk. 

Ook voor andere ziektes toepasbaar

Gegevens uit de klinische praktijk, zoals die zijn opgenomen in de NKR, kunnen een bron vormen voor het continu monitoren van de manier van richtlijntoepassing. De ontwikkelingen in deze studie zijn toegepast binnen de context van het endometriumcarcinoom (baarmoederkanker). Maar de onderliggende berekeningen van de methodiek zijn voor andere ziekten identiek, waardoor de methode ook buiten de oncologie toepasbaar is.

Meer informatie

Deze studie en het dashboard zijn onderdeel van het ALERTNESS-project van IKNL, wat deel uitmaakt van het ZonMW programma ‘Innovatie van Richtlijnen’. Een Engelstalige uitleg van het ALERTNESS project is hier te vinden. Voor vragen kunt u contact opnemen met Michèle Thissen of Kees Ebben.

Bron

A novel method for continuous measurements of clinical practice guideline adherence - Ebben - Learning Health Systems - Wiley Online Library 

Medewerkers

Kees Ebben

klinisch informaticus

lees verder
Gerelateerd nieuws

Herziene richtlijn Zorg in de stervensfase gepubliceerd

Zieke vrouw in bed onscherp

De herziene richtlijn Zorg in de stervensfase is gepubliceerd. De richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor volwassen patiënten in de stervensfase. De richtlijn is tot stand gekomen met input van zorgprofessionals en patiënten en naasten. Hierdoor sluit deze aan op knelpunten in de praktijk. De richtlijn is verder gebaseerd op de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeld volgens de wetenschappelijk methodologie. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de richtlijnen palliatieve zorg, zo ook bij deze richtlijn. 

lees verder

Herziene handreiking Complementaire zorg voor kinderen in de palliatieve fase

Kind in bed met koptelefoon

De richtlijn Complementaire zorg stamt uit 2010 en is een consensus-based richtlijn. Eind 2020 heeft een verkenning plaatsgevonden naar de wens en de vorm van een herziening. De Agendacommissie richtlijnen palliatieve zorg heeft daarop besloten om een handreiking Complementaire zorg voor volwassenen en voor kinderen in de palliatieve fase te maken.  In juni 2023 is de herziene handreiking Complementaire zorg voor volwassenen in de palliatieve fase uitgebracht. Inmiddels is ook het deel voor kinderen herzien en gepubliceerd. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de richtlijnen palliatieve zorg, zo ook bij deze handreiking. Deze is primair bedoeld voor verpleegkundigen, zorgvrijwilligers en ouders of verzorgers.

lees verder